Poprvé zavítala triatlonová reprezentace do Benešova, kde mohla vyzkoušet zbrusu nová sportoviště i zrekonstruovaný hotel. O průběhu kempu píše trenér Michal Háša.

Plavání

Hlavní náplní tohoto kempu bylo plavání (4 jednotky, 6,5 h, 13,4 km), které měla na starost Zdena Nová.

A tady je její hodnocení:

Hlavním cílem kempu byly tréninky zaměřené na polohu těla ve vodě. Tu jsme mimo jiné trénovali s  rotacemi a ve splývavých polohách ve dvojicích. Dále jsme přidávali technická cvičení především u plaveckého způsobu kraul. Velký prostor dostal i znak, který je ke kraulu dobrou kompenzací, a i v něm jsme si vyzkoušeli zajímavá technická cvičení. Nechyběly ani zábavné rychlostní hry týmů a nebyly to jen tradiční štafety. Vyzkoušeli jsme si i lehčí kondiční motivy pro toto období. Většina tréninku byla vedena v lehkém až středním tempu. Bylo provedeno individuální hodnocení plavecké techniky a doporučena některá cvičení na zlepšení. V technickém plavání a v korekci chyb budeme pokračovat i na dalším kempu.

Běh 

V běhu jsme se zaměřili na to, jak má vypadat správné rozcvičení dynamického charakteru. Dále jsme k tomu přidali základní cviky atletické abecedy s důrazem  na co možná nejlepší provedení. A nechyběla ani rychlost. Druhou jednotku jsme absolvovali v úžasných podzimních kulisách konopišťského parku, kde jsme běh v základní zóně prokládali různými úkoly technického i silového charakteru. Celkem tedy 2 jednotky běhu a 14 km.

Kompenzace

Dvě jednotky (3 h) byly společně věnovány posilování ochablých svalů a protahování přetížených plaveckých partií, které dostaly u většiny poprvé v roce pořádně zabrat. Velkým zážitkem byl i fotbálek pod umělým osvětlením.

Důležitou součástí byly kineziologické rozbory s nápravou a učením cviků od Petry Jahodové, která pracuje na klinice pana profesora Koláře. Už jen dívat se na umění špičkového fyzioterapeuta bylo velkým zážitkem. Po základním vyšetření došlo i k okamžité nápravě problémů a k pracnému naučení se dvou základních cviků, které by měly pomoci k postupné nápravě. A tady je pár slov přímo od odborníka:

V rámci soustředění triatlonového oddílu v Benešově jsem u všech zúčastněných dětí provedla kineziologické vyšetření se zaměřením zejména na posouzení posturálních schopností trupu a končetin v základních pozicích, jako je například dřep, poloha na čtyřech, pozice medvěda nebo poloha tříměsíčního dítěte na zádech. Vyšetřila jsem rozsahy pohybů páteře a kořenových kloubů. Případné nedostatky v držení těla jsme řešili nácvikem kompenzačních cviků, které jsme spolu s trenéry natočili. Děti by měly být motivovány k samostatnému a pravidelnému provádění těchto cvičení, které zajistí výhodnější výchozí nastavení těla. Tím umožní i ekonomičtěji využít sílu svalů a současně slouží i jako prevence úrazů a přetížení. U žádného z dětí ale nejsou nedostatky takového rázu, že by jim znemožnily tréninky ve stávajícím režimu.

Společná příprava bude pokračovat již 6.-8. prosince v SC Nymburk, kde se společně s Janou Kolčiterovou zaměříme na techniku běhu.


Oblíbené místo na podzimní soustředění obsadili po žákovských kategorií i jejich starší kolegové. Příprava je v plném proudu…


Od 25. do 30. října se žáci připravovali na šumavském Churáňově. Naplánovaný program se podařilo uskutečnit a všichni účastníci jej zvládli, a to díky dobré práci trenérů v mateřských klubech reprezentantů, píše ve svém hodnocení trenér Michal Háša.

Horská cyklistika

Nejvíce času jsme trávili na kole. Absolvovali jsme tři vytrvalostní jednotky v nízkých intenzitách. Jeden trénink byl čistě zaměřený na technická cvičení (stabilitu, přehazování, zatáčení, naskakování a seskakování) a jízdu v terénu (výjezdy, sjezdy, jízda po kořenech, přeskakování a přejíždění překážek). Velkou zábavou se pro některé stal místní pumptrack.

Všechny tyto dovednosti jsme pak zakomponovali do náročné cyklokrosové tratě. Nechyběla ani tradiční inovovaná soutěž v cykloorientlonu týmů a štafet.

Výsledky cyklokros

Chlapci

Jakub Homola
Vojtěch Gröschl
Ondřej Kozojed

Dívky

Barbora Jedličková
Kateřina Hadravová
Karolína Jarošová

Výsledky cykloorientlon

Jakub Homola, Nikola Korousová, Karolína Jarošová
Ondřej Kozojed, Nikola Chovanečková, Barbora Jedličková
Vojtěch Gröschl, Michaela Mitisková, Kateřina Hadravová

Běh

Běh prezentovala jedna jednotka zaměřená na techniku a jeden trailový vytrvalostní běh. Absolvovali jsme i jeden nordic walking výšlap mezi jeleny a rysy, které jsme letos bohužel neviděli.

Kompenzace (asistent Bedřich Špulák)

Trénink byl rozdělen na tři fáze. První fází byla kompletní protahovací série cviků na partie, které jsou zatěžovány během jednotlivých  disciplín triatlonu. Druhá fáze byla zaměřena na protahování přetěžovaného svalstva s tendencí ke zkracování. Třetí fáze pak byla orientovaná na svalové skupiny, které mají tendenci ochabovat a mladí sportovci je musí proto posilovat.

Vzdělání

Zúčastněným žákům, rodičům a trenérům byly předány informace (plánované kempy, zaměření a skladba tréninku pro následující období atd.). Nově jsme si ukázali náročné  avšak velmi důležité vyplňování tréninkových deníků. Pro motivaci jsme druhoročákům v reprezentaci pustili videa z loňských kempů a nováčci se tak mohli přesvědčit, že reprezentační kempy nejsou jenom o tréninku, ale i o skvělé partě, zážitcích a zábavě.

Video z průřezu loňských srazů:

Všem děkuji za vzorný přístup a nasazení. Během celého kempu vše fungovalo tak, jak mělo, což je základ výchovy mladých nadějí.