Výběr dorostu a juniorů měl v ročním tréninkovém plánu na měsíc březen naplánovaný tradiční přípravný kemp na Mallorce. Vzhledem k momentální epidemické situaci v Česku i ve světě je ho ale ČTA nucena nahradit virtuálním soustředěním.

Riziko onemocnění a jeho dalšího šíření nelze zcela eliminovat, což se podepsalo také na průběhu tréninkového kempu seniorských reprezentantů na Gran Canarii. „Rozhodli jsme se proto uskutečnit kemp virtuální, který by sportovcům pomohl společně zvládnout vyšší tréninková zatížení a ,nasimuloval‘ tak pobyt na soustředění,“ říká Martin Hotový, sportovní ředitel ČTA.

Kemp se uskuteční od 14. do 24. března a bude připraven pro všechny sportovce z řad dorosteneckých a juniorských kategorii zařazených v systému SCM. Vedoucím kempu bude dorostenecký a juniorský reprezentační trenér Radek Eliáš.

„Sportovci v těchto kategoriích se nám bohužel rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina trénuje lépe než v ,normální‘ době a dokáže si uspořádat denní program tak, aby i kvalitně odtrénovala. Naopak máme i skupinu sportovců, které výrazně chybí sociální kontakt a jejich tréninková morálka postupně klesá. Cílem tohoto kempu by měla být hlavně společná online tréninková činnost a nalezení opětovné či zvýšené motivace k tréninkové přípravě,“ vysvětluje Hotový.

Přihlašování bude otevřeno pro všechny zájemce za řad sportovců SCM kategorie dorostu a juniorů přes portál www.czechtriseries.cz na tomto odkazu do čtvrtka 11. března (12:00). Informace o pořádané akci se všemi podrobnostmi dostanou trenéři SCM emailem.