Radek Eliáš, trenér juniorského reprezentačního týmu, připravil materiál o důležitosti mentální odolnosti triatlonistů. My vám ho zde přinášíme, neboť vysoká mentální odolnost a připravenost není záležitostí pouze vrcholových sportovců, ale může výrazně ovlivnit výkon závodníků všech výkonnostních kategorií.

Trénink mentální odolnosti v přípravě triatlonisty

Současná doba nám nahrává v tom, že můžeme začít s tréninkem těch částí sportovní přípravy, na které nám normálně nezbývá čas. Jednou z nich je mentální trénink. V současné době je to jeden z hlavních aspektů v přípravě (nejen) elitních závodníků. Sportovní příprava už je prošpikovaná vším možným, co umožňuje růst sportovní (fyzické) výkonnosti. O výsledcích ve vrcholných závodech rozhoduje, vedle fyzického výkonu, také hlava. Pokud sportovec a trenér neovládají mentální faktory přípravy a pravidelně je nezařazují do tréninku, může se stát, že se nikdy nedostanou na nejvyšší – vrcholovou úroveň. Tento článek by měl otevřít toto velmi důležité téma!

Způsob komunikace.

Způsob komunikace mezi trenérem a sportovcem, případně rodičem a sportovcem. Rodiče mají v dnešní době velmi výrazný vliv na přípravu mladých sportovců a je třeba je zahrnout do systému přípravy. Většinou rodiče vytváří podmínky pro sportování mladých. Úroveň komunikace mezi trenérem(rodičem) a sportovcem je důležitá na všech úrovních sportovní přípravy, od té základní až po vrcholovou. V raném stadiu sportovní přípravy má velký vliv na to, zda bude trénink, sportovní příprava mladé sportovce bavit. Ve vrcholovém stadiu může rozhodovat o výsledku na závodě TOP úrovně.

Co je tedy důležité?

Důležité je co říkáme a jak to říkáme. Při komunikaci mezi sportovcem a trenérem je důležité vědět, co můžeme říci a jak to můžeme říci, tak aby to vedlo ke zlepšení výkonu. Všem zainteresovaným povětšinou záleží na postupném zlepšováni výkonu. Na začátku komunikace by jak trenér, tak svěřenec , alespoň měli znát čtyři základní mentální faktory, které stojí za zlepšováním výkonnosti sportovce. Ty představuji dobrý předpoklad pro správný rozvoj sportovce na všech úrovních.

Jaké tedy máme mentální faktory?

 1. Pozornost a její kontrola
 2. Emocionální stabilita
 3. Sebedůvěra
 4. Motivace

Za základ mentálního tréninku můžeme považovat výuku, trénink mentálních schopností. Rozvoj mentálních schopností je cílem komunikace mezi trenérem a sportovcem v rámci mentálního tréninku. Celkem máme pět mentálních schopností.

 1. Stanovení cíle
 2. Kontrola myšlenek
 3. Aktivace regulace
 4. Mentální představivost
 5. Rutina

Tréninkový model pro vylepšení mentálního výkonu tedy spočívá v kombinaci čtyř mentálních faktorů a pěti mentálních schopností. Většinou se v rozvoji mentálních faktorů opakuje kombinace mentálních schopností. Opakováním daných schopností vše lépe pochopíme. Nestačí ale pouze přiřazovat či propojovat mentální faktory a mentální schopnosti. Velmi důležité je propojování s danou konkrétní sportovní situací a jejich využití v dané soutěži .

Mentální přípravě věnujte patřičnou pozornost!

Jak vám potvrdí každý trenér – když si myslíte, že už vůbec, ale vůbec nemůžete …., tak ještě pořád hodně můžete! 🙂


Samozřejmě, u dětí není cyklistická příprava v improvizovaném domácím prostředí primární, protože pro jejich budoucí cyklistickou výkonnost a připravenost je daleko zásadnější především rozvoj technické zdatnosti a schopnosti ovládat kolo v různých situacích, umět správně a včas měnit převody, zaujmout správný posed a držení kola, což se nejlépe naučí při jízdě v terénu a na silnici… Ale v současné době, kdy není z objektivních příčin možné dlouhodobě jezdit venku, je i u dětí vhodné občas zařadit tuto formu tréninku. Už proto, že jsou vytrženy z monotónní nudy a ubíjejícího nicnedělání.

Pro trénink cyklistiky v domácím prostředí existuje celá řada variant a možností. Asi nejschůdnější cestou je použití cyklistického trenažéru, kde se zadní kolo upíná do speciálního brzdícího mechanismu. Je to cenově nejdostupnější a současně pro každého technicky nejsnáze zvládnutelná alternativa domácí cyklistické přípravy.

Cyklistické trenažéry se nabízejí v široké cenové škále, pro domácí přípravu dětí není třeba sahat vždy po těch nejdražších. Cenový rozdíl tvoří především způsob brždění poháněného kola (levnější modely jsou zpravidla hlučnější) a možnost nastavení odporu. Nejdražší modely umožňují i propojení s videosystémem (televizí) a díky softwaru, který řídí nastavený odpor a sklon trenažéru na nich lze „projíždět“ věrnou(?) simulaci těch nejznámějších a nejslavnějších cyklistických tratí …

Kromě cyklistických trenažérů se systémem upnutí zadního kola je možné trénovat i na cyklistických válcích a speciálních „spinningových“ kolech, známých spíše z fitness center. Použití cyklistických válců je však doporučeno spíše ostříleným cyklistům, neboť jízda na nich je technicky velmi náročná a vyžaduje značnou zkušenost a trénovanost. Spinnigová kola jsou zase poměrně nákladnou záležitostí…

Domácí trénink na trenažéru je v případě amatérského, začínajícího triatlonisty spíše o nácviku pravidelné frekvence šlapání (kadence), stabilizaci posedu a tréninku psychické odolnosti. Určitě není třeba vymýšlet nějaké speciální tempové a intervalové tréninky. Jde spíše o to „na tom sedět a šlapat a šlapat a šlapat…..“ Omačkat si zadek a zvyknout si na pravidelnou frekvenci šlapání cca 90ot/min (počítá se jedna noha!). Jezdí se spíše lehčí odpor, pouze občas pro zpestření a změnu je dobré zařadit různé cyklistické motivy.

Pro inspiraci vám v přílohách nabízíme několik variant domácího cyklistického tréninku, které připravil dlouholetý velmi úspěšný jindřichohradecký trenér mládeže a také trenér Františka Lindušky, jednoho z našich nejúspěšnějších triatlonistů – Jan Vaněk.

Cyklistický trenažér 1

Cyklistický trenažér 2

Cyklistický trenažér 3

Cyklistický trenažér 4

Cyklistický trenažér 5


Asi nejsložitější situace v přípravě triatlonisty je aktuálně v plavání. Bazény jsou zavřené a „volnou“ vodu zatím nelze vzhledem k ročnímu období využít. I přesto však lze nalézt řadu příkladů a návodů, jak plaveckou přípravu alespoň simulovat v domácím prostředí. Tímto příspěvkem zahajujeme sérii článků na téma domácí individuální příprava.

Pro posilování v domácím prostředí existuje velká řada variant, nápadů a programů. Hlavním rysem by vždy měla být skutečnost, že cvičení musí být jednoduché a bezpečné pro provádění. Dále cílit na možnost pracovat primárně s vlastním tělem tj. minimalizaci potřebných pomůcek a nářadí. Samozřejmě pomůcky typu: židle, lavice, stůl, expandery apod. jsou vítány a do programů často včleňovány.

Pokud však hledáte něco velmi jednoduchého můžete využít náměty z takzvané „plavecké“ gymnastiky – viz příloha.

Cvičení se provádí na počet opakování či na čas. Objektivnějším parametrem je varianta s časovým odpočtem. Například 30sec cvičit/30sec odpočívat a poměry si postupem tréninkového procesu upravovat. Např. na 30 sec cvičení / 20sec odpočinku atd.. Záleží na trénovanosti každého sportovce a jeho tréninkově kapacitě a adaptaci (rozumíme tím jak moc je na posilování předešlým tréninkem připraven). Program se cvičí po sloupečcích z levé strany. Můžete program celý odcvičit pouze jedenkrát, dvakrát i vícekrát za sebou s pauzou mezi sadami cca 3-5min (případně až v poměru 1:1). Zde je to právě o té trénovanosti.

Program se rovněž dá cvičit formou „Tabaty“ tj. vždy intenzivně jeden sloupeček (8 cviků), po kterém následuje pauza a sportovec přechází na druhý sloupec. Počet takto odcvičených sloupečků by měl být min 6 a časový poměr pro každý cvik cca 20sec max. nasazení ve cvičení, 10-15sec pauzy. Samozřejmě více trénovaní sportovci zařadí např. 30sec cvičení na 10sec pauzy. V provádění cviků se snažíme o korektní techniku provedení a již zmiňované maximální nasazení!

Cvičení lze samozřejmě ztížit nejen „hrou“ s časem výkonu a odpočinku, ale i provedením a to tak, že:

 • po každém cviku před krátkou pauzou uděláte navíc ještě 3-5 kliků.
 • budete cvičit se závažím na nohou či rukou
 • při cvičení formou Tabaty budete v pauze aplikovat jízdu na cyklistickém trenažeru
 • po cvičení zařadíte aerobní jízdu na cyklistickém ergometru v délce 15-60minut (dle trénovanosti)
 • pokud nemáte žádný trenažér, můžete doplnit odrazovými cvičeními do schodů apod.

Prostřednictvím vypracované metodiky od trenéra Jiřího Březny Vám přinášíme návod, jak připravit tréninkové skupiny začínajících dětí v obcích a menších městech.

Celý dokument najdete v odkazu ZDE.


Česká triatlonová asociace bude i v dalším tréninkovém a závodním roce 2019/2020 pokračovat v pořádání otevřených sportovních kempů určených pro mládež se zájmem o triatlon tak, jako tomu bylo v letech minulých. Vedoucím trenérem těchto „open“ mládežnických kempů bude opět velmi zkušený trenér Jan Vaněk, který si na každý kemp přivede i specialisty z individuálních disciplín (plavání, kolo, běh). Primární destinací pro pořádání těchto kempů zůstane díky své velmi dobré dostupnosti z celé ČR a i vynikajícím tréninkovým podmínkám a zázemí Sportovní centrum Nymburk. Termíny kempů budou pro období říjen 2019 až květen 2020 oznámeny přes stránky ČTA a www.czechtriseries.cz do konce měsíce září.

Pro zimu 2020 nabídneme nově i „open“ zimní soustředění na horách (Šumava) pro mladé sportovce, kteří nemají ve svých klubech možnost podobný zimní kemp absolvovat. Mělo by se jednat o kemp se zaměřením na běh, běžecké lyžování (základní technickou a kondiční přípravu) a přednášky/edukace směrem k triatlonové přípravě. Jestli se nám kemp uskutečnit podaří ukáže až zájem případných účastníků ve chvíli, kdy bude nahlašovací systém otevřen. Zde je třeba naplnit kapacitu soustředění tak, abychom mohli využít plně ubytovací objekt, ve kterém tyto zimní kempy pořádají mládežnické výběry. Sledujte weby ČTA a sociální sítě, kde se vše včas dozvíte.


Přinášíme Vám námět na tréninkový program pro juniorské kategorie všech výkonností z pera úspěšného mládežnického trenéra Jaroslava Formánka.


Přinášíme Vám námět na tréninkový program pro žákovské kategorie všech výkonností z pera úspěšného mládežnického trenéra Jana Vaňka.


Vychází jarní vydání Zpravodaje Triatlon pro děti!

Sportovní ředitel Martin Hotový se v něm ujal úvodního slova!

Dále zde najdete tipy od nového trenéra žákovských kategorií Michala Hášy na jarní období. Samozřejmostí jsou i vzorové tréninkové plány.

V tomto čísle se také dozvíte, jaké plány mají naše elitní výběry a jaké závody otevřely letošní sezónu.

Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Předchozí čísla najdete ZDE.

Příjemné čtení.


Přinášíme Vám námět na tréninkový program pro juniorské kategorie všech výkonností z pera úspěšného mládežnického trenéra Jaroslava Formánka.


Přinášíme Vám námět na tréninkový program pro žákovské kategorie všech výkonností z pera úspěšného mládežnického trenéra Jana Vaňka.