Dostává se Vám do rukou speciální prezentace, kterou pro Vás vytvořila Lenka Kovářová, předsedkyně Rady ČTA. Jedná se o výtah z její knihy Příprava dětí v triatlonu, kterou si můžete stáhnout zde.


Úvodní číslo měsíčníku se věnuje základům rámcového plánu. Základní rady jsou sepsány od expertů přímo nejpovolanějších – Jana Vaňka jako šéftrenéra žáků a Jaroslava Formánka hlavního metodika a šéftrenéra juniorů.


ČTA disponuje velkou zásobárnou metodických postupů, kterými se můžete při přípravě mládeže v triatlonu řídit. Proč tedy vymýšlet to, co je již dávno vymyšleno? Pokud tedy nemáte času nazbyt, nechte se inspirovat tímto materiálem, který pro vás vytvořil Petr Soukup – fyzioterapeut české reprezentace, skvělý triatlonista a trenér.