Triatlon poprvé zaregistrovala v Rio parku Lipno a za dva roky se jako nejmladší talent dostala až do žákovského výběru. Jejími přednostmi jsou svědomitost, komplexnost a na dívku nezvyklá technická vybavenost na kole. Dnes představujeme členku Triatlonu Plzeň bydlící v Roztokách u Křivoklátu Barboru Jedličkovou.

S jakými sporty jsi začínala?

Od pěti let jsem navštěvovala kurzy plavání. Ve třetí třídě jsem pak začala plavat v plaveckém oddílu Lokomotiva Beroun. Ve třetí třídě jsem začala chodit ještě na atletiku také do Lokomotivy Beroun. Vedle toho jsme celá rodina rádi jezdili na kole.

2015 – první plavecké závody

Jak tě napadlo začít s triatlonem?

V roce 2016 jsme s rodinou navštívili olympijský park Rio Lipno, kde se představovaly různé sporty. Tam mě triatlon hodně zaujal. V následujícím roce jsem si zkusila pár závodů, například triatlon v Senohrabech nebo Mácháčský pohodář. Triatlon si mě získal, ale problém byl, v jakém klubu ho provozovat. Hledali jsme klub, kde se věnují mládeži a byl jakž takž dostupný z Berouna. Uvažovali jsme o Praze, Příbrami nebo Plzni. Vyhrála Triatlonová akademie Plzeň, protože během roku pořádá hodně soustředění, tak můžu být aspoň trochu v kontaktu s dětmi z klubu. Nadále plavu i běhám za berounské oddíly, kolo trénuji individuálně, jednou týdně jezdím na cyklistický trénink do Plzně. V roce 2018 už jsem s mým oddílem absolvovala závody Českého poháru.

Čím si tě triatlon získal?

Plavání mě baví, ale je to hodně jednostranný sport, hledala jsem zpestření. Na triatlonu se mi líbí, že se nezávodí s časem, ale přímo se soupeři, že jsem s nimi v kontaktu. Líbí se mi, jak je ten sport pestrý, zahrnuje všechny mé oblíbené sporty a taky, že má závod vývoj, na rozdíl od pár sekund trvajícího plaveckého závodu. Dá se toho hodně spravit i zkazit. A pak se mi líbí, že máme skvělou partu.

Jakou disciplínu máš v triatlonu nejraději?

Ačkoliv se jí věnuji nejkratší dobu, tak je to cyklistika.

Cyklistický trénink v Plzni

Jakého výsledku si nejvíce ceníš a čeho bys ještě chtěla dosáhnout?

Nejvíce si cením toho, že jsem dvakrát za sebou obsadila druhé místo v celkovém pořadí Českého poháru v triatlonu.

Mé cíle? Medaile z LODM :-), dostat se na sportovní gymnázium, abych lépe skloubila sport se školou … i když se to zatím rodičům moc nelíbí, protože bych musela bydlet na intru.

Jak se ti daří stíhat dohromady sport a školu?

To je právě docela problém, protože studuji na osmiletém gymnáziu v Berouně a dojíždím 30 km. To znamená, že se vracím domů z tréninků nejdřív v sedm večer a často se pak musím učit do noci. Právě z toho důvodu bych se ráda příští rok dostala na sportovní gymnázium v Plzni, kde sídlí můj klub a měla bych tak víc času nejen na trénování, ale i na školu.

Jakou máš představu o budoucnosti?

Ráda bych studovala na vysoké škole a nejradši přitom stíhala i sport. Co bych chtěla studovat netuším, teď mě nejvíc baví – samozřejmě kromě tělocviku:-) – čeština, dějepis a matika. Zároveň ráda kreslím, tak možná architektura. 

Provozovali rodiče či někdo jiný v rodině sport na vrcholové či rekreační úrovni? Jaký a s jakými výsledky?

Oba rodiče sportovali hodně, ale jen rekreačně. Oba se věnovali (a věnují) hlavně cyklistice. Mamka v mládí hodně cestovala na kole po světě, měla partu, se kterou vyjížděli nejvyšší silnice světa, byla tak na kole například v Indii nebo v Bolívii, kde vyjeli do výšky skoro 6000 metrů. Táty brácha má obchod s koly a také na kole závodil a tak mají k cyklistice oba hodně vřelý vztah.

Jak tě rodiče ve sportu podporují?  

Rodiče mě podporují hodně, vozí mě na závody a na tréninky do Plzně, ale zároveň je pro ně na prvním místě škola. 

Triatlon Mělník 2018

Jak jsi zvládala trénink v době koronavirových omezení? 

Řídila jsi se plánem, počasím, náladou, nebo kombinací. A jak jsi to skloubila se školními povinnostmi?

Nejvíce se vyhlášení nouzového stavu samozřejmě odrazilo v plaveckém tréninku. Snažím se aspoň posilovat na suchu nebo plavat v rybníce v neoprenu. Co se týká cyklistiky a běhu, tak mi trénování v karanténě vyhovuje, protože na ně mám více času než když chodím do školy v Berouně. Bydlím v CHKO Křivoklátsko, takže trénuji v pěkném prostředí. Učení na dálku se s tréninkem dobře zvládá, protože si ho můžu rozvrhnout podle potřeby. Navíc díky tomu, že mám teď více času, jsem začala více posilovat i uvolňovat. Řídím se tréninkovým plánem, který vypracoval pro žákovskou reprezentaci Michal Háša. Teď po částečném uvolnění opatření jsem také začala jezdit na suché plavecké tréninky s oddílem v Berouně, dojíždím tam na kole a také se občas snažím jezdit trénovat s oddílem v Plzni. Komunikuji průběžně se všemi svými trenéry, kteří sledují, jestli něco dělám:-). Vše se řídí podle počasí a fyzické únavy.

Jak nyní vypadá tvůj tréninkový týden? 

Viz. předchozí odpověď, chodím si denně zaběhat, o víkendu jezdím dlouhou cyklistiku, snažím se plavat, posiluji. Průměrný týden v dubnu byl na tom objemově asi takto: cyklistika (i mtb) 200 km, běh 35 km, ostatní (core, gumy plavecky, jóga, další posilování a strečink) 5 hodin.

Triatlon Karlovy Vary 2019

Co tě udržuje v tréninku v době, kdy není jasná vidina nejbližšího závodu?

Stále věřím, že nějaký závod nakonec bude a s tím cílem trénuji. Ale hlavně trénuji pro radost, protože mě ten sport hodně baví. 

Stíháš i jiné koníčky?

Ještě loni jsem chodila na výtvarku do ZUŠ a do hudebky, ale teď přibývá učení i tréninku, tak toho moc mimo triatlon nestíhám. Ale když mám přece jenom trochu času, tak si ráda čtu nebo se dívám na seriály v angličtině. A teď jsme si v karanténě koupili s bráchou skateboard a společně na něm jezdíme.

Barči statistiky

Barči triatlonová historie čítá zatím 11 závodů Triatlon Czechtriseries. 

Báry atletické rekordy: 7. místo na HMČR 2020

Výsledky z bazénového plavání


Výkonnostní podmínkou pro zařazení do Sportovních středisek pro věkové kategorie 9, 10 a 11 let (ročník 2011, 2010 a 2009) je absolvování testů všeobecné tělesné připravenosti. Jedná se o vlastní individualizované testy v klubech a oddílech, kdy účast na těchto testech je:

a) povinná pro všechny sportovce uvedených ročníků zařazených do SpS,

b) dobrovolná pro nezařazené sportovce v dané věkové kategorii, mající zájem o zařazení do systému programu „Talent“.

Výsledky testů zasílají trenéři 5 dnů od jejich uskutečnění v elektronické podobě Michalovi Hášovi, hlavnímu trenérovi žákovských kategorií ([email protected]).

Vzhledem k současné situaci posouváme termín pro absolvování testů všeobecné tělesné připravenosti až do 31. července 2020.

Další podrobnosti naleznete v této sekci, kde jsou veřejně dostupné Prováděcí pokyny SpS, ale také informace o metodice a zpracování výsledků testů.

Přejeme hodně sil a především hodně zdraví a držme si palce!

Za ČTA  [email protected]


Vláda ČR přijala v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení, kterými od 11. května upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování.

Nová usnesení opět zmírňují dosavadní platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky. S ohledem na to vydala ČUS stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad v některých oblastech sportovních činnosti, a proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Kompletní Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 a 493, účinný od 11. 5. najdete zde.

Závěry z výkladového stanoviska:

 1. Trvá nadále zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech. Otázka výkonu organizované sportovní činnosti ve vlastním dlouhodobě pronajatém vnitřním bazénu je nejasná, a proto doporučuji konzultovat s Národní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
 2. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.
 3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 100 osob a bez šaten (pouze WC).
 4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce. V případě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuji sledovat výklad orgánů státní správy.
 5. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob.
 6. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob.
 7. Sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

ČUS prosí všechny o respektování nařízení, o dodržování pravidel hygieny a o ohleduplnost, a to i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.


Atletický žebřík nabízí bezpočet variant cviků a jejich alternativ. Je skvělým doplňkem atletické i překážkové abecedy. Výborně se hodí i na odrazová, frekvenční či posilovací cvičení. O tom, jak zařadit žebřík do tréninku, píše Michal Háša, trenér žákovských výběrů.

Vybírám nejzákladnější cviky, které zvládají i začátečníci. U nových cviků doporučuji menší rychlost pro zafixování. Po zlepšení zvyšujte rychlost do maxima.

 • lifting do každého okénka dvakrát
 • skipping do každého okénka jednou
 • zakopávání
 • od sebe k sobě
 • polka
 • otočky čelem vzad
 • probíhání slalom
 • odrazy snožmo či jednou nohou každé okénko, ob jedno, ob dvě i více okének
 • odrazy cik cak oběma či jednou nohou
 • výpady stranou
 • trakaře (ruka do každého či ob jedno okénko), to samé možné i bočním směrem
 • pohyb varana po čtyřech
 • skoky jednou či oběma nohama dva dopředu, jeden dozadu
 • kliky stranou (do každého okénka či ob jedno)
 • pohyb kraba

Instruktážní video k výše zmíněnému.

Kdy použít v tréninku?

 • alternace k atletické abecedě
 • ke koordinačním i rychlostním cvičením v rámci RRR
 • odrazová (plyometrická) cvičení a dvojitá práce kotníků
 • silová cvičení na konci atletického tréninku či zařadit jako součást kruhového tréninku
 • dobrá zábava večerního programu na soustředěních

Nezůstávejte jen u výše zmíněného (vymýšlejte, inspirujte se) a rozvíjejte své pohybové dovednosti, zvyšujte rychlost a frekvenci.

Nemáte žebřík? I pro vás máme dostupné alternativy.

 • někdy stačí vytvořit obyčejnou čáru, kříž či čtverec
 • křída a beton může vést ke zrodu agility dráhy aneb kdo neskákal panáka
 • s kužílky a kloboučky se dá také slušně vyhrát a vždy se dají nahradit jinými předměty

ČTA vyhlásila podzimní běh kurzu trenéra triatlonu III. třídy.

Kurz je určen všem zájemcům o zisk licence trenéra III. třídy v triatlonu. Tento kurz je nezbytný i pro případné zájemce o trenérské licence vyšších tříd. Kurz mohou absolvovat všichni řádní členové ČTA, tedy ti s platnou registrací a uhrazeným licenčním poplatkem za rok 2020.

Úvodní Odborně-metodický blok proběhne v Praze na FTVS UK v měsících říjnu či listopadu. Druhý praktický blok školení se uskuteční v termínu 11. – 13.12.2020 ve Sportovním Centru Nymburk.

Maximální kapacita kurzu je 40 uchazečů. Zájemci si samostatně hradí dopravu, ubytování a stravování. Cena za školení zatím není stanovena, bude upřesněna co nejdříve.

Vedoucím kurzu a kontaktní osobou pro případné informace je Sportovní ředitel ČTA, Martin Hotový, email: [email protected].

Registrace a přihlášky: ZDE


Vláda České republiky upravila usnesením ze dne 23. dubna 2020 možnosti sportování na venkovních sportovištích. Nová opatření spojená s epidemiologickou situací se týkají amatérských i profesionálních sportovců.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020

Omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Nařizuje pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:

i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Více zde.


To, co jíme, je palivo pro náš motor a my v tomto ohledu nejsme obyčejná auta, ale F1. Proto bychom neměli zanedbávat ani tuto nepohybovou složku. V následujícím článku se dozvíte základní rady a postup, jak byste měli pokračovat, pokud zrovna v jídle vidíte svou slabinu.

Vliv?

 1.  udržení stálosti vnitřního prostředí 
 2. psychický a fyzický výkon člověka 
 3. obranyschopnost proti zevním i vnitřním vlivům 

Velmi se mi líbí pojem racionální výživa – zjednodušeně řečeno znamená jíst vše, co daný jedinec potřebuje. Tomu by měla odpovídat i jeho vlastní potravinová pyramida.

Kolik?

Množství přijaté energie závisí na:

1. délce tréninku

2. náročnosti tréninku

3. současném stavu (přibírám, hubnu)

4. pohlaví

5. věku

6. ročním období

7. genetice

 Kdy a co?

Jíst se musí pravidelně 5-6 krát za den s časovým odstupem 2,5-3 hodin

 • snídaně 20 – 25 % celkového příjmu, bohatá na vhodné sacharidy (kaše – jáhlová, pohanková,ovesná, v létě polenta)…..müsli kvalitní!!!, celozrnné pečivo

velká chyba je nesnídat

 • obě svačiny 10 – 20 % (ovoce, zelenina)
 • oběd 30 % (rýže, těstoviny)
 • večeře 20 – 25% (maso libové, luštěniny)
 • druhá večeře 5 – 10%

Sacharidy – hlavní zdroj energie pro všechny buňky těla

 • obecně by sacharidy měly tvořit 55 – 65 % 
 • 7-12g sacharidů na 1 kg
 • hlavní zdroj – rýže, těstoviny, luštěniny, další obiloviny
 • poměr mono a disacharidů ku polysacharidům by měl být ve stravě 1:6, jednoduché cukry by měly tvořit maximálně 10% doporučeného denního energetického příjmu

 Bílkoviny

 • slouží pro výstavbu a obnovu tělesných tkání, jsou nepostradatelné pro imunitní systém, tvorbu některých hormonů, enzymů, protilátek, pomáhají přenášet např.železo a krevní plyny
 • v naší stravě měly tvořit 10 – 15 % denního energetického příjmu, pro triatlon 1,2-1,5 g na kilogram
 • příjem dále  závisí na – věku (děti více), biologické hodnotě bílkovin, metabolismu, imunitě, dusíkové bilanci
 • co může nastat nedostatkem, si asi logicky odvodíte, ale pozor i na předávkování
 • dobrým zdrojem bílkovin je maso (zde bych řešil i způsob chovu), mléčné výrobky (tvaroh), obiloviny a luštěniny, ořechy (i arašídy)

Tuky

 • doporučený podíl tuků ve stravě je 25 – 30% celkového denního energetického příjmu, přičemž energetická hodnota 1g tuku je 9 kcal neboli 38 kJ!!!
 • 1 g tuků na 1kg
 • Obecně platí, že v naší stravě je poměr  omega 3 a 6 1:20 a ideálně by měl být 1:1.
 • Příklady poměrů zastoupení omega 3 a 6 v potravinách – rybí tuk (1:0,3 ), ale i tresčí játra (1:0,06), lněné semínko (1:0,3), v tomto směru je i vhodný i zatracovaný řepkový olej (1:2,1) naproti nevhodnému slunečnicovému (1:126). Určitě jsou vhodné i různé ořechy.
 • vyhýbat byste se rozhodně měli:

– ztuženým tukům a výrobkům, které tyto tuky obsahují (např. sladké pečivo, zákusky, krémy, polevy) 

– pokrmům rychlého občerstvení

Vláknina – má celou řadu pozitivních vlivů a je neprávem opomíjená:  

 • podporuje střevní peristaltiku  
 • hraje roli v prevenci zácpy tím, že čistí střevní stěnu (protirakovinový účinek)  
 • zvyšuje pocit sytosti (vázáním vody se zvětšuje objem tráveniny)  
 • snižuje glykemický index potravin  

Hlavními zdroji vlákniny jsou obiloviny (především celozrnné), luštěniny, ořechy, houby a samozřejmě ovoce (cca 150 g/den) a zelenina (300 g/den).  

Vitamíny, minerály a stopové látky – umožňují, aby důležité procesy fungovaly jak mají (např. růst, činnost nervového systému, imunita) a zároveň se podílejí na metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin. O jejich významu a výskytu, projevech nedostatku, ale i možném předávkování se můžete dočíst na mnoha webových stránkách.

Co dále řešit?

Glykemický index (GI) – vyjadřuje vzestup glykémie po požití určité potraviny, pro sportovce vytrvalce dost podstatné!!!

Triatlonisté by měli v drtivé většině případů preferovat potraviny s nízkým či středním glykemickým indexem. Vysoký GI může přijít na řadu hned po těžkém tréninku či závodu, kdy je naopak žádoucí. Tabulky GI najdete všude na internetu, ale tato čísla můžeme ovlivnit!!!

1. úpravou potraviny – čím méně zpracovaná potravina tím nižší GI  – např. bramborová kaše/vařené brambory, vařená mrkev/syrová, vyzrálé/nedozrálé ovoce 

2. kombinací potravin – pokud přidám tuky nebo bílkoviny, GI se sníží – např. suchý chléb/chléb s máslem, samotné snídaňové cereálie/cereálie s mlékem  

3. přidáním vlákniny – vláknina zpomaluje vstřebávání sacharidů – např. bílý/celozrnný rohlík, bílá rýže/hnědá rýže 

Stejně jako GI bychom měli řešit i glykemickou nálož (GN):

GN = GI × g sacharidů / 100

·        nízkou GN (GN ˂ 10) má zelenina, luštěniny, houby, ořechy, většina ovoce a potraviny živočišného původu. 

·        střední GN mezi 10 a 20 má řada příloh, jako jsou brambory, těstoviny, rýže a další, obilné kaše a nákypy a z ovoce například banány

·        vysokou GN  má pečivo, buchty, oplatky a jiné sladké pečivo, čokoláda a další sladkosti.  

??? máš přezrálý a nedozrálý banán- který si dáš před a který hned po tréninku???

PITNÝ REŽIM

 • pravidelně po malých dávkách
 • větší část v první polovině dne
 • před spaním již minimálně
 • při fyzické zátěži, horku, horečce, průjmu mnohem více
 • jako zdroj tekutin bychom měli preferovat čistou vodu, ovocné čaje, v menší míře ředěné ovocné a zeleninové šťávy, minerální vody, hypotonické iontové nápoje a stimulační nápoje jako čaj nebo káva
 • na žádném tréninku by neměl chybět bidon s vodou či kvalitním iontovým nápojem
 • po každém tréninku bych měl postupně dopít 1,2-1,5x ztracenou váhu

 Obecné zásady

1.    PRAVIDELNĚ

2.    PESTŘE

3.    PO MENŠÍCH DÁVKÁCH

4.    HODNĚ VLÁKNINY

5.    DOSTATEK VITAMÍNŮ A MINERÁLŮ

6.    ZDRAVĚ SLADIT

7.    MÁLO SOLIT

8.    NESMAŽIT

9.    NEPÍT ALKOHOL

10.  VYHÝBAT SE KOFEINU

11.  ZAJÍMAT SE O PŮVOD POTRAVIN

12.  DOSTATEK SPRÁVNÝCH TEKUTIN

13.  NEJÍST A NEPÍT NA NOC

Velmi dobrým pomocníkem, kterého vám pro začátek doporučím, je aplikace pro kalorické tabulky. Ta vám odhalí vaše neduhy, protože ukáže potraviny, do kterých byste ani neřekli, jak moc vám správnou bilanci rozhazují a naopak odhalíte ty, které vám do vašeho konceptu dobře zapadají a vám vyhovují třeba i po chuťové stránce.

Někdy je zapotřebí řešit další problémy (alergie na lepek, mléko, veganství, hubnutí, přibírání), podpořit přetížený organismus suplementy výživy, či se jen posunout v profesionalitě o kousek dál. V tomto případě bych oslovil renomovaného odborníka (který má praxi se sportovci). Ten řádově za 4000 Kč změří tělesné složení, zanalyzuje současnou stravu a vypracuje optimální stravovací plán (jídelníček). Někdy je to ten pravý impuls, jak dané zásady dodržovat a být i v tomto směru disciplinovaný. Může to být další krok v této době, jak získat náskok před ostatními.

Užijte si jídla i zdravě.

Michal Háša


Od 13 let si sama řeší plánování tréninků, závodů a soustředění, ve škole má samé jedničky. Je mistryní republiky v krosu a v duatlonu a překvapivě i nejlepší Češkou v žákovském Závodě olympijských nadějí. Dnes vám přinášíme rozhovor s čerstvě patnáctiletou dívkou, která se hned v první triatlonové sezóně dokázala prosadit. Letos už by měla patřit mezi hlavní favoritky v závodech starších žákyň. Závodí za Triathlon Team Tábor a její jméno je Kateřina Hadravová.

Jak a kdy jsi se k triatlonu dostala?

První kontakt s triatlonem jsem měla v roce 2017 na Mácháčském pohodáři, kam jsem si šla ze zvědavosti tento zajímavý sport vyzkoušet. Tam si mě všiml trenér Jaroslav Jíra (v současnosti už bývalý trenér), který právě začínal s trénováním triatlonistů na Českolipsku.

Než jsi začala s triatlonem, měla jsi už nějaké sportovní zušenosti?

Bylo toho celkem dost:-) Kromě krasobluslení, kterému jsem se věnovala pouze do 3. třídy, jsem se až do loňského léta věnovala ještě tenisu, gymnastice a florbalu. Co se týče průpravy k triatlonu, tak jsem měla 1x týdně kurz plavání a atletiku. Dohromady to bylo okolo 15 hodin týdně. Do loňského jara jsem triatlonové přípravě věnovala jen asi 3,5h týdně, takže jsem zvládala všechny výše zmíněné sporty. Aktuálně kvůli zranění nohy trénuji pouze triatlon, ale k florbalu bych se v září alespoň rekreačně ráda vrátila.

Florbalistka …

Jakého sportovního výsledku si ceníš nejvíce a čeho by jsi ještě chtěla dosáhnout?

Z triatlonu si nejvíce cením 3. místa v Závodě olympijských nadějí 2019, co se týče atletiky, tak asi vítězství na MČR v přespolním běhu 2019 a 2. místa na halovém MČR 2020 v běhu na 1500m.

Nějaké určité dlouhodobé cíle zatím nemám. Chci se věnovat triatlonu, dokud mě to bude bavit a budu to stíhat se školou. Zatím se řídím heslem „Cesta je cíl“. 🙂

MČR 2019 Sokolov a jako mladší v kategorii hned stříbro, v tu dobu mohla počítat své triatlony na prstech jedné ruky

Jaké jsi měla v pololetí vysvědčení a na jakou školu se hlásíš?

Hlavně díky učitelům, kteří tolerují mé časté absence, to byly pouze jedničky. Hlásím se na gymnázium. Teď se hlavně připravuji na přijímačky, ale je to trochu strastiplné, když ani nevíme, kdy budou…

Půjdeš ve šlépějích rodičů, kteří jsou oba lékaři? Popř. jakou máš představu o své budoucnosti (vysoká škola, zaměstnání, profi sport,…)?

To zatím opravdu netuším… Ale jsem názoru, že by škola měla být přeci jen na 1. místě, takže na vysokou chci stoprocentně, medicína by mě určitě zajímala, ale nevím, zda budu mít na takovou školu dostatečnou píli. Jestli k tomu budu stíhat i sport, to je otázkou.

MČR žactva Sokolov

Účastnila jsi se i některých  vědomostních olympiád?

Ano, pravidelně se účastním olympiád z matematiky, zeměpisu, českého jazyka, dějepisu… V krajském kole jsem se umístila pouze jednou, a to v zeměpisu (3.). Dvakrát jsem vyhrála okresní kolo matematické olympiády a jednou olympiádu zeměpisnou. Celkem mám ještě 7 umístění na 2. a 3. místě v okresním kole v různých z výše zmíněných předmětů.

Co tvoji rodiče a sport? Podporují tě při tvých sportovních aktivitách?

Táta se dlouho věnoval gymnastice, mamka dává přednost spíš rekreačním sportovním aktivitám.

Rodiče to berou hlavně jako moji zábavu, zdaleka mě do sportu netlačí. Podporují mě, ale není to tak, že by se všechno doma točilo kolem sportu. Rodiče mě často vozí na závody, ale mám ještě 2 sestry, každou s odlišnými zájmy, takže pokud to jde, snažím se na soustředění popř. závody dopravovat sama (vlak, bus, mhd, …). Občas využiji pomocí trenéra či rodičů ostatních závodníků, když mají cestu stejným směrem.

Jak zvládáš trénink v této nelehké době? Kdo ti píše tréninkový plán, jak komunikuješ s trenérem? A jak to jde skloubit s učením?

Chybí mi společné plavecké tréninky v místním klubu PK SPORT Česká Lípa, ale jinak to pro mě není velká změna… Plány mi píše můj současný trenér Michal Háša, se kterým komunikuji hlavně přes messenger. Snažím se plánem řídit co nejvíce, ale občas si ho lehce pozměním, kvůli náladě či počasí. Všechno učení se snažím udělat dopoledne.

LODM Jablonec nad Nisou

Tréninkové plány trenéra Háši, které byly uveřejněny i na tomto webu, se mi líbily, byly velmi pestré. Nejvíce mě potrápily balanční cviky, na kterých bych chtěla více zapracovat. Chtěla bych se naučit stát na gymballu. Rovnováhu trénuji i na prkně a špalcích. Bavily mě nová koordinační cvičení a technika na horském kole. Nejtěžší pro mě byly intenzivní přechody a tabata. Hodně jsem se bála studené vody, ale nakonec jsem na sebe pyšná, že jsem v neoprenu zvládla u nás na zahradě 32 bazénů. Voda měla tehdy jen 8°C.

Stíháš i jiné koníčky?

No, s triatlonem se toho až tolik stíhat nedá … Dříve jsem hrála na kytaru, snažím se trochu číst… Občas si zajdu rekreačně zahrát tenis. A taky mě baví horská turistika.

Katčiny statistiky

Triatlonová historie Katky čítá zatím jen 10 závodů. 

Kačky atletické rekordy, ve kterých nechybí ani skok o tyči, kde uplatňuje svou gymnastickou průpravu. V době karantény do svého tréninkového plánu zařadila i trampolínu. Jak jí to jde, můžete posoudit zde. Inu, je to gymnastka! 🙂

Hodně štěstí při přijímačkách a brzy snad i při triatlonových závodech.


Medicinbal je těžký míč, sloužící jako univerzální posilovací a rehabilitační pomůcka celého těla.

Dle věku, silových dispozic, cviku a počtu opakování je důležité zvolit správnou hmotnost. U nejmenších tuto službu splní bohatě jakýkoliv míč, například basketbalový. U nejmladších jedinců a při náročných cvicích se využije i jednokilový. Nejpoužívanějším medicinbalem je ten  dvoukilogramový. V období, kdy nabírám sílu a při lehčích cvicích, najde uplatnění i těžší (3 a 5 kg) plný míč. Dobrý medicinbal by se měl odrážet od země.

Kromě síly medicinbal podporuje i výbušnost, koordinaci a především je interaktivní a cvičení s ním je zábavné. Většina cviků se provádí ve dvojicích s tím, že ten daný cvik se může dělat i sólo (o zeď) nebo třeba ve trojicích do kruhu s rotací. Téměř všechny cviky doporučuji dělat dynamicky s počtem opakování 10-30 krát.

         cviky ve stoje (v závorce vždy uvádím zaměření)

·        od prsou o zeď či ve dvojici (prsní svaly, trapézy, deltové svaly, triceps, předloktí), zpevnit tělo, přesnost hodu, při chytání míče tlumit z natažených rukou do pokrčených

·        házení autů ve dvojici i o zeď (triceps, břišní a prsní svaly) doporučuji spíše bez výskoku, při chytání být velmi zpevněný

·        z podřepu od prsou nahoru či do dálky s výskokem (komplexní cvik)

·        z podřepu s nataženými pažemi nahoru či do dálky (komplexní cvik)

·        osmičky s podáváním či házením ve dvojicích zády k sobě (šikmý sval břišní, deltový sval, trapézy)

·        odhod vzad s výběhem dozadu (komplexní cvik vhodný na testování i kompenzaci k triatlonu)

·        vrhačské odhody, střídavě obě ruce, udržet loket vysoko, druhá ruka míč přidržuje

·        nohama do rukou (spodní břišní svaly)

·        dozadu mezi nohama

·        dřepy s míčem nad hlavou (stehenní svaly, zádové svaly)

cviky na břichu

·        kutálení či házení od hlavy (vzpřimovače a hýžďové svaly)

·        s nataženými pažemi (vzpřimovače, hýžďové svaly), velmi obtížný cvik, doporučuji nižší váhu míče a šikovného podavače

cviky v sedě

·        sedy lehy s házení autů či jen od prsou (přímý břišní sval, bedrokyčelní svaly) 

alternativou cviku je házení mírně do strany, nohy mohou být fixované či naopak stále bez kontaktu s podložkou

·        rotační odhody z natažených paží (šikmé břišní svaly)

·        rotační odhody dokola (sedím zády k házejícímu) pozor při změně strany, aby se nezatočila hlava

·        podávání míče nohami ve dvojici (břišní svaly, bedrokyčelní svaly)

Další tipy – klik jedna ruka (DK) na míči či obě, výpady s rotací, dřepy …. 

 Videa cviků od času 3:19 a další možnosti a alternativy.

hry s medicinbalem – na zloděje, kdy má každý v domečku jeden míč a snaží se brát míče ostatním a nosit je opět do svého domečku (trenér zvolí kolik míčů či kloboučků v domečku vyhrává). Ideální pro hru jsou 2 nebo 4 hráči, ale lze přizpůsobit i lichému počtu. Nemusí vyhrát vždy ten s nejvyšší výkonností, často vyhrávají ti, co se v daný moment nejlépe rozhodnou.

Jak “medík” využít v tréninku triatlonistů?

 1. zahřátí před následujícím dalším posilováním či plaváním v zatím studené vodě
 2. zapojit do tabaty
 3. po atletickém tréninku a jako silová část
 4. balanční pomůcka při cvičení core
 5. kompenzační pomůcka
 6. snadné testování silové výbušnosti (jak daleko) i silové vytrvalosti (kolik odhodů o zeď za 2 minuty)

Tak ať to háže, chytá a nepadá.

Michal Háša


Vítáme vás zpět po Velikonocích! Kromě obvyklé nadílky nám přinesly i částečné uvolnění podmínek pro sportovní přípravu. Přínášíme vám inspiraci v podobě tréninkových plánů pro dorostence a juniory, které připravil trenér Radek Eliáš.

TRÉNINK DOROST

TRÉNINK JUNIOŘI