Vláda ČR přijala v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení, kterými od 11. května upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování.

Nová usnesení opět zmírňují dosavadní platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky. S ohledem na to vydala ČUS stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad v některých oblastech sportovních činnosti, a proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Kompletní Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 a 493, účinný od 11. 5. najdete zde.

Závěry z výkladového stanoviska:

 1. Trvá nadále zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech. Otázka výkonu organizované sportovní činnosti ve vlastním dlouhodobě pronajatém vnitřním bazénu je nejasná, a proto doporučuji konzultovat s Národní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
 2. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.
 3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 100 osob a bez šaten (pouze WC).
 4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce. V případě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuji sledovat výklad orgánů státní správy.
 5. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob.
 6. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob.
 7. Sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

ČUS prosí všechny o respektování nařízení, o dodržování pravidel hygieny a o ohleduplnost, a to i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.


Atletický žebřík nabízí bezpočet variant cviků a jejich alternativ. Je skvělým doplňkem atletické i překážkové abecedy. Výborně se hodí i na odrazová, frekvenční či posilovací cvičení. O tom, jak zařadit žebřík do tréninku, píše Michal Háša, trenér žákovských výběrů.

Vybírám nejzákladnější cviky, které zvládají i začátečníci. U nových cviků doporučuji menší rychlost pro zafixování. Po zlepšení zvyšujte rychlost do maxima.

 • lifting do každého okénka dvakrát
 • skipping do každého okénka jednou
 • zakopávání
 • od sebe k sobě
 • polka
 • otočky čelem vzad
 • probíhání slalom
 • odrazy snožmo či jednou nohou každé okénko, ob jedno, ob dvě i více okének
 • odrazy cik cak oběma či jednou nohou
 • výpady stranou
 • trakaře (ruka do každého či ob jedno okénko), to samé možné i bočním směrem
 • pohyb varana po čtyřech
 • skoky jednou či oběma nohama dva dopředu, jeden dozadu
 • kliky stranou (do každého okénka či ob jedno)
 • pohyb kraba

Instruktážní video k výše zmíněnému.

Kdy použít v tréninku?

 • alternace k atletické abecedě
 • ke koordinačním i rychlostním cvičením v rámci RRR
 • odrazová (plyometrická) cvičení a dvojitá práce kotníků
 • silová cvičení na konci atletického tréninku či zařadit jako součást kruhového tréninku
 • dobrá zábava večerního programu na soustředěních

Nezůstávejte jen u výše zmíněného (vymýšlejte, inspirujte se) a rozvíjejte své pohybové dovednosti, zvyšujte rychlost a frekvenci.

Nemáte žebřík? I pro vás máme dostupné alternativy.

 • někdy stačí vytvořit obyčejnou čáru, kříž či čtverec
 • křída a beton může vést ke zrodu agility dráhy aneb kdo neskákal panáka
 • s kužílky a kloboučky se dá také slušně vyhrát a vždy se dají nahradit jinými předměty

Vláda České republiky upravila usnesením ze dne 23. dubna 2020 možnosti sportování na venkovních sportovištích. Nová opatření spojená s epidemiologickou situací se týkají amatérských i profesionálních sportovců.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020

Omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Nařizuje pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:

i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Více zde.


Od 13 let si sama řeší plánování tréninků, závodů a soustředění, ve škole má samé jedničky. Je mistryní republiky v krosu a v duatlonu a překvapivě i nejlepší Češkou v žákovském Závodě olympijských nadějí. Dnes vám přinášíme rozhovor s čerstvě patnáctiletou dívkou, která se hned v první triatlonové sezóně dokázala prosadit. Letos už by měla patřit mezi hlavní favoritky v závodech starších žákyň. Závodí za Triathlon Team Tábor a její jméno je Kateřina Hadravová.

Jak a kdy jsi se k triatlonu dostala?

První kontakt s triatlonem jsem měla v roce 2017 na Mácháčském pohodáři, kam jsem si šla ze zvědavosti tento zajímavý sport vyzkoušet. Tam si mě všiml trenér Jaroslav Jíra (v současnosti už bývalý trenér), který právě začínal s trénováním triatlonistů na Českolipsku.

Než jsi začala s triatlonem, měla jsi už nějaké sportovní zušenosti?

Bylo toho celkem dost:-) Kromě krasobluslení, kterému jsem se věnovala pouze do 3. třídy, jsem se až do loňského léta věnovala ještě tenisu, gymnastice a florbalu. Co se týče průpravy k triatlonu, tak jsem měla 1x týdně kurz plavání a atletiku. Dohromady to bylo okolo 15 hodin týdně. Do loňského jara jsem triatlonové přípravě věnovala jen asi 3,5h týdně, takže jsem zvládala všechny výše zmíněné sporty. Aktuálně kvůli zranění nohy trénuji pouze triatlon, ale k florbalu bych se v září alespoň rekreačně ráda vrátila.

Florbalistka …

Jakého sportovního výsledku si ceníš nejvíce a čeho by jsi ještě chtěla dosáhnout?

Z triatlonu si nejvíce cením 3. místa v Závodě olympijských nadějí 2019, co se týče atletiky, tak asi vítězství na MČR v přespolním běhu 2019 a 2. místa na halovém MČR 2020 v běhu na 1500m.

Nějaké určité dlouhodobé cíle zatím nemám. Chci se věnovat triatlonu, dokud mě to bude bavit a budu to stíhat se školou. Zatím se řídím heslem „Cesta je cíl“. 🙂

MČR 2019 Sokolov a jako mladší v kategorii hned stříbro, v tu dobu mohla počítat své triatlony na prstech jedné ruky

Jaké jsi měla v pololetí vysvědčení a na jakou školu se hlásíš?

Hlavně díky učitelům, kteří tolerují mé časté absence, to byly pouze jedničky. Hlásím se na gymnázium. Teď se hlavně připravuji na přijímačky, ale je to trochu strastiplné, když ani nevíme, kdy budou…

Půjdeš ve šlépějích rodičů, kteří jsou oba lékaři? Popř. jakou máš představu o své budoucnosti (vysoká škola, zaměstnání, profi sport,…)?

To zatím opravdu netuším… Ale jsem názoru, že by škola měla být přeci jen na 1. místě, takže na vysokou chci stoprocentně, medicína by mě určitě zajímala, ale nevím, zda budu mít na takovou školu dostatečnou píli. Jestli k tomu budu stíhat i sport, to je otázkou.

MČR žactva Sokolov

Účastnila jsi se i některých  vědomostních olympiád?

Ano, pravidelně se účastním olympiád z matematiky, zeměpisu, českého jazyka, dějepisu… V krajském kole jsem se umístila pouze jednou, a to v zeměpisu (3.). Dvakrát jsem vyhrála okresní kolo matematické olympiády a jednou olympiádu zeměpisnou. Celkem mám ještě 7 umístění na 2. a 3. místě v okresním kole v různých z výše zmíněných předmětů.

Co tvoji rodiče a sport? Podporují tě při tvých sportovních aktivitách?

Táta se dlouho věnoval gymnastice, mamka dává přednost spíš rekreačním sportovním aktivitám.

Rodiče to berou hlavně jako moji zábavu, zdaleka mě do sportu netlačí. Podporují mě, ale není to tak, že by se všechno doma točilo kolem sportu. Rodiče mě často vozí na závody, ale mám ještě 2 sestry, každou s odlišnými zájmy, takže pokud to jde, snažím se na soustředění popř. závody dopravovat sama (vlak, bus, mhd, …). Občas využiji pomocí trenéra či rodičů ostatních závodníků, když mají cestu stejným směrem.

Jak zvládáš trénink v této nelehké době? Kdo ti píše tréninkový plán, jak komunikuješ s trenérem? A jak to jde skloubit s učením?

Chybí mi společné plavecké tréninky v místním klubu PK SPORT Česká Lípa, ale jinak to pro mě není velká změna… Plány mi píše můj současný trenér Michal Háša, se kterým komunikuji hlavně přes messenger. Snažím se plánem řídit co nejvíce, ale občas si ho lehce pozměním, kvůli náladě či počasí. Všechno učení se snažím udělat dopoledne.

LODM Jablonec nad Nisou

Tréninkové plány trenéra Háši, které byly uveřejněny i na tomto webu, se mi líbily, byly velmi pestré. Nejvíce mě potrápily balanční cviky, na kterých bych chtěla více zapracovat. Chtěla bych se naučit stát na gymballu. Rovnováhu trénuji i na prkně a špalcích. Bavily mě nová koordinační cvičení a technika na horském kole. Nejtěžší pro mě byly intenzivní přechody a tabata. Hodně jsem se bála studené vody, ale nakonec jsem na sebe pyšná, že jsem v neoprenu zvládla u nás na zahradě 32 bazénů. Voda měla tehdy jen 8°C.

Stíháš i jiné koníčky?

No, s triatlonem se toho až tolik stíhat nedá … Dříve jsem hrála na kytaru, snažím se trochu číst… Občas si zajdu rekreačně zahrát tenis. A taky mě baví horská turistika.

Katčiny statistiky

Triatlonová historie Katky čítá zatím jen 10 závodů. 

Kačky atletické rekordy, ve kterých nechybí ani skok o tyči, kde uplatňuje svou gymnastickou průpravu. V době karantény do svého tréninkového plánu zařadila i trampolínu. Jak jí to jde, můžete posoudit zde. Inu, je to gymnastka! 🙂

Hodně štěstí při přijímačkách a brzy snad i při triatlonových závodech.


Medicinbal je těžký míč, sloužící jako univerzální posilovací a rehabilitační pomůcka celého těla.

Dle věku, silových dispozic, cviku a počtu opakování je důležité zvolit správnou hmotnost. U nejmenších tuto službu splní bohatě jakýkoliv míč, například basketbalový. U nejmladších jedinců a při náročných cvicích se využije i jednokilový. Nejpoužívanějším medicinbalem je ten  dvoukilogramový. V období, kdy nabírám sílu a při lehčích cvicích, najde uplatnění i těžší (3 a 5 kg) plný míč. Dobrý medicinbal by se měl odrážet od země.

Kromě síly medicinbal podporuje i výbušnost, koordinaci a především je interaktivní a cvičení s ním je zábavné. Většina cviků se provádí ve dvojicích s tím, že ten daný cvik se může dělat i sólo (o zeď) nebo třeba ve trojicích do kruhu s rotací. Téměř všechny cviky doporučuji dělat dynamicky s počtem opakování 10-30 krát.

         cviky ve stoje (v závorce vždy uvádím zaměření)

·        od prsou o zeď či ve dvojici (prsní svaly, trapézy, deltové svaly, triceps, předloktí), zpevnit tělo, přesnost hodu, při chytání míče tlumit z natažených rukou do pokrčených

·        házení autů ve dvojici i o zeď (triceps, břišní a prsní svaly) doporučuji spíše bez výskoku, při chytání být velmi zpevněný

·        z podřepu od prsou nahoru či do dálky s výskokem (komplexní cvik)

·        z podřepu s nataženými pažemi nahoru či do dálky (komplexní cvik)

·        osmičky s podáváním či házením ve dvojicích zády k sobě (šikmý sval břišní, deltový sval, trapézy)

·        odhod vzad s výběhem dozadu (komplexní cvik vhodný na testování i kompenzaci k triatlonu)

·        vrhačské odhody, střídavě obě ruce, udržet loket vysoko, druhá ruka míč přidržuje

·        nohama do rukou (spodní břišní svaly)

·        dozadu mezi nohama

·        dřepy s míčem nad hlavou (stehenní svaly, zádové svaly)

cviky na břichu

·        kutálení či házení od hlavy (vzpřimovače a hýžďové svaly)

·        s nataženými pažemi (vzpřimovače, hýžďové svaly), velmi obtížný cvik, doporučuji nižší váhu míče a šikovného podavače

cviky v sedě

·        sedy lehy s házení autů či jen od prsou (přímý břišní sval, bedrokyčelní svaly) 

alternativou cviku je házení mírně do strany, nohy mohou být fixované či naopak stále bez kontaktu s podložkou

·        rotační odhody z natažených paží (šikmé břišní svaly)

·        rotační odhody dokola (sedím zády k házejícímu) pozor při změně strany, aby se nezatočila hlava

·        podávání míče nohami ve dvojici (břišní svaly, bedrokyčelní svaly)

Další tipy – klik jedna ruka (DK) na míči či obě, výpady s rotací, dřepy …. 

 Videa cviků od času 3:19 a další možnosti a alternativy.

hry s medicinbalem – na zloděje, kdy má každý v domečku jeden míč a snaží se brát míče ostatním a nosit je opět do svého domečku (trenér zvolí kolik míčů či kloboučků v domečku vyhrává). Ideální pro hru jsou 2 nebo 4 hráči, ale lze přizpůsobit i lichému počtu. Nemusí vyhrát vždy ten s nejvyšší výkonností, často vyhrávají ti, co se v daný moment nejlépe rozhodnou.

Jak “medík” využít v tréninku triatlonistů?

 1. zahřátí před následujícím dalším posilováním či plaváním v zatím studené vodě
 2. zapojit do tabaty
 3. po atletickém tréninku a jako silová část
 4. balanční pomůcka při cvičení core
 5. kompenzační pomůcka
 6. snadné testování silové výbušnosti (jak daleko) i silové vytrvalosti (kolik odhodů o zeď za 2 minuty)

Tak ať to háže, chytá a nepadá.

Michal Háša


Vítáme vás zpět po Velikonocích! Kromě obvyklé nadílky nám přinesly i částečné uvolnění podmínek pro sportovní přípravu. Přínášíme vám inspiraci v podobě tréninkových plánů pro dorostence a juniory, které připravil trenér Radek Eliáš.

TRÉNINK DOROST

TRÉNINK JUNIOŘI


Rychlost se podílí na sportovním výkonu mnoha sportů a u triatlonu tomu není jinak. Ačkoli se řadíme mezi sporty silově vytrvalostní, tak i rychlost má u nás v tréninku nezastupitelné místo a především v mladším věku by se minimálně 1x týdně měla objevit i v tréninkovém plánu. Bohužel občas panují mylné domněnky o tom, jak se rychlost trénuje.

Co je to rychlost?

Schopnost vyvíjet danou činnost s maximální intenzitou.

Na čem závisí?

 1. nervosvalová koordinace – co nejrychlejší kontrakce a relaxace svalových vláken (dá se tréninkem dobře rozvíjet)
 2. typ svalových vláken (dáno především dědičnými dispozicemi)
 3. svalová síla – (opět se dá na tomto ohledu pracovat)

Stručně tedy 80% je nám dáno a jen 20% ovlivníme tréninkem. Z tohoto pohledu je triatlon dobrým sportem i pro ty, co jim shůry dáno nebylo.

Rozlišujeme rychlost reakce (na podnět), akcelerace (zrychlení), frekvence (třeba běhu či kadence na kole). V tréninku by se měly objevit všechny tyto podoby. 

Velký význam pro trénink rychlosti má koordinace (o které jsme již psali minule) a samozřejmě i síla (především ta výbušná).

Jak na vlastní trénink rychlosti? 

Dle zón energetického krytí náleží trénink rychlosti do systému ATP-CP a tomu odpovídají jasné zásady.

 1. intenzita 100% i více, tedy maximální až nadmaximální (sprint z mírného kopce, jízda v háku či za vodícím automobilem), důležité je k tomu nabudit hlavu a třeba si i zařvat 🙂
 2. délka úseku – taková, jakou udržíme maximální rychlost a to se pohybuje v rozmezí 5-15 s. U menších dětí se držíme spíše dolní hranice. Pokud se držíme metrických úseků, tak se rozdíl ještě zvětšuje. Laicky řečeno, 8 leté, rychlostně málo disponované dítě, běháním stometrových rovinek na této slabině rozhodně nazapracuje.
 3. délka odpočinku – v poměru 1:101:20, dodržujte opravdu dlouhou dobu z důvodu obnovení CP, v praxi to je 2-5 minut, mezi sériemi dokonce 5-10 minut
 4. charakter odpočinku aktivní – lehký klus, chůze, strečink či jiná zábavnější volná činnost (formou hry) mezi dalším úsekem
 5. počet úseků – 2-6x v sérii, počet sérii 1-3, aby rychlost byla opravdu maximální, tak se řídíme heslem ” někdy méně znamená více”, závisí na citu trenéra, věku a trénovanosti jedinců 

Využití v triatlonu

 • rychlost reakce na výstřel
 • rychlost plavání po startu, aby nedošlo k zavření a následné zbytečné ztrátě pozic
 • sprint na bóji ze stejného důvodu
 • rychlé dotažení nedaleko odskočené skupiny na kole a následné ušetření sil
 • nástup či zachycení nástupu v cyklistice
 • finiš v běhu, zde rychlost rozhoduje o tom, zda jsem první či druhý, třetí či čtvrtý – tedy jestli jsem úspěšný či zklamaný

Konkrétní příklady z tréninku

 1. starty z poloh na zvukový či optický signál- začínáme od jednodušších po složitější a nakonec se vrátíme opět k těm jednodušším
 • v leže (DK dopředu i dozadu, na břiše i zádech) 
 • v sedě (čelem i zády, vzpaž, nohy natažené či v tureckém sedu,…)
 • core (prkna na všechny způsoby, stability)
 • zapojte fantazii
 1. stupňované rovinky do maxima
 2. plyometrická cvičení a starty z nich
 3. nástupy z volného tempa
 4. štafety na sto způsobů
 5. překážkové dráhy a člunkové běhy
 6. rychlostní hry
 7. frekvenční cvičení s kloboučky a atletickým žebříkem
 8. supramaximální rychlost – běh i jízda po větru, v plavání např. sprint v nohách rychlejšího, sprint s ploutvemi, sprint v silném protiproudu bazénu či řeky
 9. specifické rychlostní soutěže (vyběhni z vody, nandej helmu či nazuj boty, či začni obouvání a skonči naskočením na kolo s krátkým sprintem a další činnosti spojené s prací v depu)

Další zásady, které nás chrání před zraněními

 1. před samotným tréninkem musí být velmi kvalitní zapracování např.u běhu – rozběhání, strečink – i ten dynamický, ABC, technické rovinky nižší intenzity
 2. pro trénink rychlosti je lepší teplo, hala, bazén
 3. s tréninkem můžeme začít v osmi letech a pokud to zdraví dovolí zařazujeme stále i v daleko vyšším věku pro stimulaci rychlých svalových vláken
 4. rychlost by však neměla být na úkor techniky

Tak ať jste pekelně rychlí!


Velikonoce nám, kromě pěkného počasí, přinášejí i další příjemnou záležitost, a tou je možnost vyrazit sportovat do přírody a na veřejná sportoviště bez roušky. Samozřejmě při dodržení všech nastavených pravidel! Ale i tak je to velmi potěšující a pozitivní zpráva!

Vláda ČR na svém jednání dne 6. dubna rozhodla o uvolnění některých bezpečnostních opatření, které měly zpomalit šíření onemocnění COVID-19. Některá z nových opatření se týkají také tréninku sportovců.

Od úterý 7. dubna mohou občané České republiky opět využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud přitom dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nemusí mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku.

Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že se lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Celé znění opatření najdete na stránce Národní sportovní agentury, kde jsou také odpovědi na nejčastější otázky týkající se vládních opatření proti šíření koronaviru. Přečíst si jej můžete zde.


Švihadlo je asi nejlevnější pomůckou, která by neměla chybět u žádného triatlonisty. Jeho nespornými výhodami jsou skladnost a tréninková multifunkčnost. Rozvíjí koordinaci, dynamiku, sílu i vytrvalost. Naučí i uvolněnému dýchání ve vysoké intenzitě, což vede ke zvýšení výkonnosti nejen v běhu. O tréninku se švihadlem píše Michal Háša, trenér žákovských výběrů.

Pro mladší jedince se doporučují provazová švihadla, pro zkušenější sportovce jsou pak vhodná bužírková, která jsou rychlejší. Délka by měla dosahovat zhruba do podpaží.

V tomto období je švihadlo vhodným prostředkem pro zahřátí a okysličení organismu před další činností.

Cviky (od nejjednodušších):

 • snožmo dopředu s meziskokem i bez
 • snožmo dozadu s meziskokem i bez
 • střídnonož
 • koník na jednu nohu
 • vajíčko
 • dvojšvihy
 • běh vpřed střídnonož
 • skákání snožmo či po jedné do stran či dopředu dozadu
 • skákání přes čáru
 • přeběhy (s delším švihadlem) ve dvojicích

Instruktáž ve videu Suchá příprava v triatlonu od času 1:30.

Další alternativy

 • na hudbu
 • atletická abeceda se švihadlem (skiping, zakopávání či etiopská)
 • různé dráhy na čas
 • počet přeskoků za daný čas např. Test OVOV
 • počet skoků do první chyby – aneb kdo více
 • čas do první chyby – aneb kdo déle
 • měnit styly dle zadávajícího, či skrýt cviky pod čísla
 • dle SF (chce asistenci toho, kdo bude sledovat)
 1. uvolněně tak, aby SF nestoupala (udržet se co nejdéle v dané zóně, pokud překročím, tak končím) – kdo déle
 2. co nejvyšší SF (zóna) za daný čas – kdo rychleji
 • intervalové tréninky např. 10x 30 přeskoků/15´´ pauza, 10×15´´´/15´´, pyramidy a samozřejmě přidávám série
 • kruhové tréninky či tabaty – vložit švihadlo jako jeden ze cviků nebo udělat jen ze švihadla a měním druhy cvičení
 • “machrovinky” – naučte se další věci a zapůsobte na své okolí Rope skipping

Jako u všeho, tak i u švihadla, platí pravidlo postupného zatěžování. Neznamená to tedy, že když jsem se teď dočetl o švihadle samá pozitiva, tak budu skákat 2 hodiny denně!


Koronavirus již několik týdnů ovlivňuje a omezuje naše životy, mění zavedené pořádky a denní program.

Triatlon je sport, které je ze své podstaty spojen s přírodou, volností a neomezeným pohybem.

Jak dopadají současná omezení na aktivní sportovce, jak si s nimi umí poradit a přizpůsobit se?

Oslovili jsme několik mladých triatlonistů ze Spartaku Třebíč, aby nám sdělili své zážitky a pocity ze současné situace. Jak nyní trénují, co je nejvíce omezuje a na co se v sezóně nejvice těší. Každý z nich patří do jiné věkové kategorie, jedno mají ale společné – i přes komplikovanou situaci a výrazné omezení tréninkových možností na přípravu nerezignovali a dál poctivě trénují!

Matěj Března, čtrnáctiletý student gymnázia v Třebíči, má nyní dokonce více času na trénink, než měl před karanténou: „Tréninkových hodin je teď možná víc, než v běžném režimu…“

Matěj Března

Jak nyní trénuješ? Musel jsi nějak omezit svou přípravu?

Před koronavirem jsem trénoval zhruba 9-13hodin týdně. Tréninkových hodin je teď možná víc, než v běžném režimu, dá se to lépe sladit s on-line vyučováním ve škole. Bohužel teď nemám možnost absolvovat plavecké tréninky v bazénu, takže plavání nahrazuji speciálním posilováním.“

Matěj Března

Co rodiče a sourozenci, pomáhají ti při tréninku?

Mým trenérem je můj taťka. Celá naše rodina sportuje, rodiče mi často pomáhají, sportujeme společně. Ale někdy trénuji rád sám, lépe se pak soustředím na techniku.

Na jaký hlavní závod se letos chystáš?

Pokud všechno půjde podle plánu, bude pro mě vrcholem sezóny MČR v Táboře, a k tomu se chci zúčastnit na dalších čtyřech závodech Českého poháru. Nejspíš ve Zlíně, Pardubicích, Příbrami a Karlových Varech.

Matějův otec, pan Jiří Března, trénuje i Nikolu Procházkovou. Té je 17 let a studuje také na gymnáziu v Třebíči.

Jak tebe tréninkově ovlivnilo současné složité období, Nikolo?

Nikola Procházková

Před karanténou jsem trénovala asi 16hodin týdně, nyní zhruba 15, takže časově je to hodně podobné. Nejhorší změnou je pro mě zavření plaveckých bazénů, protože má neslabší disciplína v triatlonu je plavání. Takže se snažím alespoň trochu nahradit plavání posilováním. Hodně mi chybí společné trénování, které je teď zakázané.

Nikola Procházková

Používáš nějaké tréninkové pomůcky? Máš cyklistický trenažér?

Při posilování používám hrazdu a plavecké gumy. S gumami posiluji třeba 3×100 K záběrů + 20 M záběrů + 20 K záběrů a pak si k tomu různě přidávám, např. 10 kliků atd. Mám trenažer i válce, ale jezdím jen na válcích.

Na jaké hlavní závody se letos chystáš?

Chci se zúčastnit ČP a Mistrovství republiky v triatlonu a v duatlonu. Také bych si chtěla zkusit nějaké závody EP. Doufám, že se situace uklidní a závody budou!

Další členkou třebíčského klubu je Nela Bednářová. Je jí 11 a triatlon dělá závodně už od šesti let!

Nela Bednářová

Je ti teprve jedenáct let a jsi už ostřílenou triatlonistkou!
Jak se stalo, že jsi začala závodit již tak brzy?

Sportujeme celá rodina, můj táta dřív dělal triatlon. Mě se to líbilo a lákalo mě si to také vyzkoušet.

A tvůj otec je teď tvým trenérem?

Ne. Rodiče se mnou někdy trénují, třeba společně běháme v lese, ale mojí trenérkou je Vendula Kaldová.

Děláš ještě nějaký další sport? Nebo máš i jiné koníčky?

Závodím v požárním sportu a baví mě lyžovat a běžkovat. Také hraju na kytaru.

Nela Bednářová

Jak hodně se změnil tvůj trénink proti normálnímu stavu?

Před karanténou jsem trénovala 5x týdně, asi 1-1,5 hodiny, teď je to 3-4x týdně hodinu. Mnohem víc teď používám tréninkové pomůcky a cvičím na hrazdě, se švihadem a s činkami. Cyklistiku trénuji na rotopedu.

A co závody, těšíš se na ně?

Těším se na ty, které se uskuteční – především Český pohár (snad nějaké závody letos budou).

Vypadá to, že v Třebíči se i přes všechny komplikace a omezení pilně trénuje a všichni se poctivě připravují na závodní sezónu!

Buďte i vy takto pilní a poctiví, nečekejte s tréninkem na zrušení všech omezení, na znovuotevření bazénů a sportovišť! Makejte a trénujte už teď, doma, s rodiči a sourozenci!

Budeme se snažit vás inspirovat našimi články a tréninkovými plány. Ale to nejdůležitější – chuť a vůle poctivě trénovat, to je jen na vás! Držíme vám palce a věříme, že se všichni brzy potkáme na některém závodě!

Redakce TPD