Tréninkové plány pro toto období se dosud zaměřovaly zejména na sílu, vytrvalost či psychiku. V tomto článku se trenér žákovské reprezentace Michal Háša věnuje rozvoji koordinace, která je důležitá zejména pro mladé sportovce.

Pod slovem koordinace (či chcete-li obratnost) rozumíme:

 • zvládnout pohyb (styl kraul – správná technika),
 • přizpůsobit pohyb (v bazénu či volné vodě, ve větru, proudu, ve skupině),
 • umět použít správnou techniku i při vyšších rychlostech či stresu (závod).

Ke správnému pohybu je zapotřebí talent, ale i vůle a trpělivost v učení se novým věcem. Někdy jsou limitujícím faktorem flexibilita nebo třeba síla. Ale o tom až někdy příště.

Určitě je dobré od mládí zkoušet mnoho sportů. Ideální z tohoto hlediska je třeba gymnastika, atletika, cyklokros, ale třeba i parkour, lezení, míčové hry. Vše se nám hodí pro specifickou obratnost v triatlonu, kde je pohybových a technických dovedností nepřeberná řada. Právě tato specifická obratnost ušetří mnoho sil, které jsou miskou na vahách úspěchu a neúspěchu ve sportu. Určitě znáte hodnocení: ten se na to nadřel (na něm je vidět jak ten sport bolí) vs. ten vyhrál s takovou lehkostí (na něm ani není poznat, že už absolvoval dvě disciplíny).

Hlavní závodní momenty v triatlonu, kdy se nám hodí tyto schopnosti:

 • orientace v plaveckém a cyklistickém balíku
 • precizní a rychlá práce v depu
 • naskočení a seskočení z kola!!! (v rychlosti to kolikrát neumí ani eliťáci)
 • jistota při nebezpečných sjezdech na kole
 • rychlé projetí zatáčky (třeba i v dešti)
 • rychlá reakce na nečekané a mnohdy nebezpečné manévry soupeřů na kole, či jejich nástupy
 • umět padat (těm šikovným se většinou nic nestane)
 • přizpůsobení techniky běhu a síly odrazu na písčité cestě, z kopce, do kopce

Jaké zásady bychom měli v tréninku (učení) používat?

 1. všestrannost
 2. ideální zlatý věk motoriky je 8-10 let, hleďte na věk biologický
 3. trpělivost
 4. postupujte od lehčích po těžší cvičení
 5. používejte zrcadlo, video, soustřeďte se
 6. ztížit daný cvik můžeme těmito způsoby:
 • obměny – naskočte na kolo z druhé strany než jste zvyklí
 • vnější podmínky – sjeďte kopec za sucha x za deště, čerství x v únavě, atp.
 • změnit rytmus – v běhu třeba výběhy a seběhy kopců, zpomalení a zrychlení před a po zatáčce, využijte i hudbu
 • kombinace – jeďte na kole – seskočte- naskočte – jeďte
 • současné provádění – jízda na kole bez držení a svléknutí a obléknutí dresu
 • sportovec neví, co ho čeká – zabrzděte, odbočte, zrychlete, napijte se
 • cvičit pod tlakem – máte na to jen 2s, hluk, zodpovědnost za tým, když se vám to nepovede, čeká vás „trest“
 • asynchronní (jedna končetina dělá pohyb se zpožděním), arytmické (každá končetina jinak rychle) a asymetrické cvičení (např. jedna noha skipping, druhá zakopávání, jedna paže krouží vzad, druhá vpřed)

7. radujte se z úspěchu či jen malého pokroku
8. dbejte na bezpečnost!!!

Nápady na rozvoj koordinačních schopností

 1. překážkové dráhy ve všech disciplínách (tisíce variant): zatáčky, slalom, přeskočte, podlezte, vylezte, přejeďte houpačku, udělejte kotoul, zastavte se, rozjeďte, vyjeďte, vyběhněte, podplavte, skočte
 2. atletická ABC: na trávě, ve sněhu, ve vodě, všemi směry, v různém rytmu, těžší cviky, překážková, do kopce, z kopce, Etiopská s hudbou
 3. rovnováha: balanční pomůcky (bosu, gymbal, balanční deska)
 4. poslepu: otočky na malém prostoru a stát na místě na kole, jízda bez držení, na zadním kole
 5. odrazy: atletický žebřík, překážky, schody
 6. trénink depa, třeba jen odděleně: nasazování helmy, obouvání, běh do vody, výběh z vody. Později v únavě a s rušícími vlivy a stresem
 7. švihadlo: rozvedeme někdy příště

Doporučuji videa, která připravil Radim Jebavý Kondiční příprava nebo i z mé dílny Suchá příprava v triatlonu.


Kontrola pozornosti, koncentrace – jak na to, a jak s tím pracovat

S koncentrací se setkáváme v každém sportu takřka denně. Obecně se setkáváme s povzbuzováním „Pojď, soustřeď se!“. Velmi často při různých přednáškách, seminářích, …slyšíme pojmy „tady a teď “, „flow“ apod. Specifikujeme tím zaměření, soustředění se na danou činnost v jednom daném okamžiku.

I tyto činnosti můžeme v rámci tréninku rozvíjet – například věnujeme pozornost vlastnímu dechu, vědomě kontrolujeme techniku prováděné činnosti. Koncentrace, cílená pozornost tedy znamená vědomé soustředění na prováděnou činnost, sledování vlastních myšlenek a vlastních pocitů.

Strategie ke zlepšení pozornosti:

 1. Rozhovor „sám se sebou“

To co si říkáme, nesmí znít negativně. Mělo by to směřovat k tomu, čeho chceme dosáhnout. Vliv na výsledek závodu má jakákoliv myšlenka, proto ty negativní musíme omezit, resp. úplně vyhnat z našich hlav. To co si říkáme, by se mělo týkat toho, co se právě děje. Je důležité nekoukat na to, co bylo v minulosti, a ani nepřemýšlet nad tím co by se mohlo odehrát v budoucnu.

 1. Mentální představivost

Z mého pohledu velmi důležitá část sportovní přípravy. Hodí se sem slovo „vizualizace“. Pod tím si můžeme představit systematické zobrazování cvičení a provádění sportovní /závodní/ činnosti. Toto je, zvlášť vdnešní době, velmi důležitá část přípravy. Dá se v podstatě kdykoli, i v omezených podmínkách a za použití všech smyslů, představit si (simulovat) sportovní /závodní výkon. Zjednodušeně se dá říci, že „sníme“, což dělá občas každý z nás. Pro účely sportovní přípravy používáme pojem mentální představivost, s její pomocí je sportovec schopen lépe pochopit a naučit se dané úkony.

 1. Simulovaný trénink

Cílem simulovaného tréninku je příprava na možné rušivé elementy sportovního výkonu, hlavně v závodě. Při tvorbě simulovaného tréninku vycházíme z předpokladu, že se v průběhu závodu vyskytuje velké množství rušivých faktorů. Princip simulovaného tréninku je v pravidelném zařazování rušivých elementů, které se vyskytují v závodě. To co odvádí pozornost může být např. boj o pozice na bójce, únava, narušení práce v depu, změny tempa v závodě, tlačenice v depu, špatně rozjetý závod po plavání, hluk fanoušků apod. Ničím z toho ani dalšími podobnými podněty by se neměl závodník nechat rozhodit.

 1. Stanovení cílů

Bez nastavení cíle ztrácí výkonnostní sportovní příprava význam. Bez stanovení cíle, nejsou výsledky. Samotné stanovení cíle však nestačí! K úspěšnému splnění je třeba sestavení celého vhodného plánu. Dalo by se říci, že ve vyřčení cíle je schovaná motivační energie sportovce pro danou činnost. Tady také můžeme hledat široké pole motivačních možností, a je třeba velmi s tím velmi citlivě pracovat.

Jaké máme cíle? Výsledný cíl – cílem je výsledek, umístění. Výkonnostní cíl – tady je rozhodující výsledek, čas, výkon. Procesní cíl – aneb „cesta je cíl“, to je to, co je důležitě ve správném vývoji, sportovce by měl trénink bavit a měl by si ho užívat. Další cíl by se dal nazvat Správné provedení pohybu – správné naučení techniky – např. při plavání, běhu.

Historicky je dokázáno, že sportovci motivovaní vítězstvím, dosahují horších vrcholných výsledků než sportovci , kteří jsou motivováni „cestou“ a kvalitou pohybu. Při stanovení cílů je třeba si uvědomit jejich reálnost a postupné naplňování.

 1. Rutina

Opakované charakteristické pohyby sportovců před sportovním výkonem. Rutiny mají mají sportovcům pomoci se lépe soustředit a tím zlepšit výkon. Při zamyšlení se nad touto částí přípravy je třeba si správně připravit a dělat tři úkoly:

 1. Co dělá sportovec večer před závodem
 2. Co dělá sportovec ráno před závodem
 3. Co dělá sportovec těsně před závodem

To všechno jsou faktory , které ovlivňují suostředění se na výkon , a pomáhají se dostat sportovci do stavu „ flow“ , tedy nám všem známý pojem tady a teď.

Další část mentální přípravy je za námi. Příště se budeme zamýšlet nad emocemi.


Nikdo z nás určitě nemá radost z toho, jaká omezení hýbou děním nejen v naší zemi. Tato omezení výrazně ovliňují i sportovní přípravu a nastavují nové výzvy a limity. Je na každém z vás, jak se s tím vyrovná a vzniklou situaci dokáže přetavit ve svou výhodu. Nakonec třeba zjistí, že změna tréninkového stereotypu ve výsledku vedla k významnému posunu!

Trenér Michal Háša připravil pro závodníky žákovských kategorií užitečné rady, tipy a příklady tréninkových plánů, které zde budeme postupně uveřejňovat.

Paradoxně bude nyní dost času na tolik zanedbávané činnosti, jako jsou různé formy posilování, získání stability a kloubní variability. Je čas začít s otužováním, automasážemi, využít doma zahrabané posilovací pomůcky. Pokud nenajdete, vyražte do obchodů (tedy spíš e-shopů), než pomůcky zmizí z pultů jako těstoviny a mouka 🙂

Co se bude hodit?

 1. švihadlo
 2. podložka
 3. expandery (více tuhostí)
 4. theraband
 5. medicinbal (od 1-3kg, i s úchyty)
 6. gymnastický míč
 7. různé balanční pomůcky (overball, bosu, balanční desky)
 8. kovová tyč či násada od koštěte
 9. posilovací kolečko
 10. posilovací vak aquahit
 11. klouzavé disky, podložky, lze improvizovat i na plovoučce
 12. hrazda mezi futra
 13. masážní válec
 14. využijeme i židle, pet láhve, velká zrcadla a mnoho dalších běžných věcí……
 15. neoprén a asi i neoprénová čepice

Před příchodem řady změn byla většina žáků připravena na sérii aquatlonových závodů a tudíž byla ve špičkové plavecké a běžecké formě. Kolo, vzhledem k počasí, bylo zatím tak trochu v ústraní, do značné míry ho zastupovaly běžky.

Nyní je i prostor na krátké volno, doléčení zranění, návrat do nižších pater tepových zón, či na krátký oraz a zbavení se chronické únavy. Důležité je správně nastavit hlavu a po krátkém odpočinku opět začít systematicky, i když trochu jinak, makat.

Je čas se inspirovat různými inovativními cvičeními na youtube či facebooku. Škála je nepřeberná, výběr těch efektivních už těžší, proto některá nabídnu přímo v plánech.

Pro zpětnou vazbu je žádoucí poctivé zapisování tréninkových deníků. V době, kdy trenér netrénuje přímo s vámi, je to obzvlášť důležité! K tomuto patří i zvýšená komunikace (telefony, maily, atp….). Ti více motivovaní si dokonce mohou začít řešit jídelníček a zkusit si zapsat pár dní na https://www.kaloricketabulky.cz/

Při plnění konkrétních tréninkových plánů je nutno přihlédnout ke stavu silové přípravy jedince. U většiny to bude spíše o seznámení se s novými cviky a správným provedením. Dbejte na kvalitu provedení a pro začátek i na správný výběr jednodušších cviků. U jedinců v karanténě cyklistiku nahradí trenažér, válce či alespoň spinner. Místo běhu bych zařadil schody, švihadlo a i abeceda se dá dělat na malém prostoru.

Přinášíme vám tréninkový plán na tři týdny domácí přípravy v karanténě! Vzhledem k neustálému vývoji a změnám situace mohou být některé prvky plánu nerealizovatelné. Je třeba se vždy přizpůsobit aktuálnímu nastavení pravidel a platných nařízení!

1.TÝDEN

2.TÝDEN

3.TÝDEN

Budu rád za každou zpětnou vazbu:

 • jak se vám TP líbíl-nelíbil
 • co vás nejvíce trápilo
 • co vás bavilo
 • co vás nejvíce zničilo
 • čeho jste se nejvíce báli
 • v čem jste se nejvíce překonali
 • co se vám podařilo zvládnout (posílejte videa…odměna jistá)
 • co jste si sami vymysleli za trénink
 • v čem vás plán posunul
 • cokoliv dalšího …

Týdny 1.,2., 3. můžete s menšími obměnami opakovat. Plánujeme tématicky zaměřené články – švihadlo, medicinbal, rychlost, vytrvalost, výživa ve sportu, popř. co vás bude samotné zajímat. Co třeba společné online diskuze či posilování?

Jsem tu pro vás žáky i ostatní zapálené triatlonisty

Michal Háša
774597414
[email protected]


Radek Eliáš, trenér juniorského reprezentačního týmu, připravil materiál o důležitosti mentální odolnosti triatlonistů. My vám ho zde přinášíme, neboť vysoká mentální odolnost a připravenost není záležitostí pouze vrcholových sportovců, ale může výrazně ovlivnit výkon závodníků všech výkonnostních kategorií.

Trénink mentální odolnosti v přípravě triatlonisty

Současná doba nám nahrává v tom, že můžeme začít s tréninkem těch částí sportovní přípravy, na které nám normálně nezbývá čas. Jednou z nich je mentální trénink. V současné době je to jeden z hlavních aspektů v přípravě (nejen) elitních závodníků. Sportovní příprava už je prošpikovaná vším možným, co umožňuje růst sportovní (fyzické) výkonnosti. O výsledcích ve vrcholných závodech rozhoduje, vedle fyzického výkonu, také hlava. Pokud sportovec a trenér neovládají mentální faktory přípravy a pravidelně je nezařazují do tréninku, může se stát, že se nikdy nedostanou na nejvyšší – vrcholovou úroveň. Tento článek by měl otevřít toto velmi důležité téma!

Způsob komunikace.

Způsob komunikace mezi trenérem a sportovcem, případně rodičem a sportovcem. Rodiče mají v dnešní době velmi výrazný vliv na přípravu mladých sportovců a je třeba je zahrnout do systému přípravy. Většinou rodiče vytváří podmínky pro sportování mladých. Úroveň komunikace mezi trenérem(rodičem) a sportovcem je důležitá na všech úrovních sportovní přípravy, od té základní až po vrcholovou. V raném stadiu sportovní přípravy má velký vliv na to, zda bude trénink, sportovní příprava mladé sportovce bavit. Ve vrcholovém stadiu může rozhodovat o výsledku na závodě TOP úrovně.

Co je tedy důležité?

Důležité je co říkáme a jak to říkáme. Při komunikaci mezi sportovcem a trenérem je důležité vědět, co můžeme říci a jak to můžeme říci, tak aby to vedlo ke zlepšení výkonu. Všem zainteresovaným povětšinou záleží na postupném zlepšováni výkonu. Na začátku komunikace by jak trenér, tak svěřenec , alespoň měli znát čtyři základní mentální faktory, které stojí za zlepšováním výkonnosti sportovce. Ty představuji dobrý předpoklad pro správný rozvoj sportovce na všech úrovních.

Jaké tedy máme mentální faktory?

 1. Pozornost a její kontrola
 2. Emocionální stabilita
 3. Sebedůvěra
 4. Motivace

Za základ mentálního tréninku můžeme považovat výuku, trénink mentálních schopností. Rozvoj mentálních schopností je cílem komunikace mezi trenérem a sportovcem v rámci mentálního tréninku. Celkem máme pět mentálních schopností.

 1. Stanovení cíle
 2. Kontrola myšlenek
 3. Aktivace regulace
 4. Mentální představivost
 5. Rutina

Tréninkový model pro vylepšení mentálního výkonu tedy spočívá v kombinaci čtyř mentálních faktorů a pěti mentálních schopností. Většinou se v rozvoji mentálních faktorů opakuje kombinace mentálních schopností. Opakováním daných schopností vše lépe pochopíme. Nestačí ale pouze přiřazovat či propojovat mentální faktory a mentální schopnosti. Velmi důležité je propojování s danou konkrétní sportovní situací a jejich využití v dané soutěži .

Mentální přípravě věnujte patřičnou pozornost!

Jak vám potvrdí každý trenér – když si myslíte, že už vůbec, ale vůbec nemůžete …., tak ještě pořád hodně můžete! 🙂


V historii už došlo k útlumu a zhoršení podmínek pro sport nesčetněkrát, zároveň ale po těchto obdobích docházelo k největšímu nárůstu zájmu o sport a zdravý životní styl. Jak z této situace vytěžit maximum, píše Matěj Nekoranec (TITAN TRILIFE).

Jakkoliv je tento materiál koncipovaný spíše pro starší a výkonnostní sportovce, řada principů a návodů je využitelná napříč věkovými a výkonnostními kategoriemi.

1) Není důvod spěchat, vrátit se k základní vytrvalosti převážně v cyklistice na trenažéru v délce 45–90 min. nebo horské kolo (úroveň kolem prvního laktátového prahu LT1). Je možné zařazovat do tréninku technické kontrastní série 4x 1,5 min. (30 s maximální kadence + 30 s
těžký převod ve stoje + 30 s protočení nohou dozadu) na podporu vnímání kruhového šlapání.

2) Možnost využívat Nordic walking s holemi ve volné přírodě v délce 90–180 min. – roviny a z kopce můžete lehce klusat, do kopce svižně jít. Samozřejmě vždy respektovat veškeré nařízení státních orgánů a neohrožovat sebe ani okolí.

3) Využít čas k dohánění restů – práce na mobilitě a svalové koordinaci. Každé ráno začít 15–20 min. krátkou sérii jógy (využít youtube) + pracovat na klasických neduzích všech triatlonistů: uvolnění a strečink bederní a pánevní oblasti, kvadricepsu, hamstringu, lýtek a ramen.

4) Pracovat na zpevnění CORE a posturálního svalstva. Znovu doporučujeme využít Youtube, který je videí plný. Ideálně 20–30 min. denně. Zařazovat jak statické ‚izometrické‘ pozice (např. Plank) tak i dynamické cviky. Nezapomínat na šikmé břišní svaly a neupřednostňovat pouze ty přímé.

5) Ti, kteří vlastní TRX, BOSU, gumové expandéry a další pomůcky si můžou v pohodlí domácnosti postavit kruhový trénink se zaměřením na celé tělo. Plavání se v těchto chvílích dá částečně suplovat taháním gum skrz kraulový či motýlový záběr v sérii například 5x 1min. s intervalem
30 s. Zároveň na podporu udržení schopnosti svalu pracovat dynamicky se může zařadit švihadlo + plyometrie s vlastním tělem (dynamické výpady, výskoky z polo dřepu, snožné odrazy na místě atd.)

6) Kompenzace skrz masážní míčky, válečky, foam roller atd. nemusí sloužit pouze jako akutní řešení po tréninku. Ve velkém množství případů u triatlonistů dochází ke dlouhodobému nahromadění nekompenzovaného stresu, který se potom odráží na elasticitě a mobilitě fascií a může vytvářet tzv. trigger pointy. Válcování partií jako lýtka, hamstringy, ITB, plosky nohou a oblasti pánve může přinést veliký benefit z dlouhodobé perspektivy. Válcování by mělo být na úrovni příjemné bolesti.

7) Každý si může zařadit krátkou sérii na prodýchání na zádech 10–15 min. denně, kdy se bude maximálně soustředit na brániční aktivitu a rozšiřování abdominálního prostoru a zároveň se snažit snížit dechovou frekvenci.


Samozřejmě, u dětí není cyklistická příprava v improvizovaném domácím prostředí primární, protože pro jejich budoucí cyklistickou výkonnost a připravenost je daleko zásadnější především rozvoj technické zdatnosti a schopnosti ovládat kolo v různých situacích, umět správně a včas měnit převody, zaujmout správný posed a držení kola, což se nejlépe naučí při jízdě v terénu a na silnici… Ale v současné době, kdy není z objektivních příčin možné dlouhodobě jezdit venku, je i u dětí vhodné občas zařadit tuto formu tréninku. Už proto, že jsou vytrženy z monotónní nudy a ubíjejícího nicnedělání.

Pro trénink cyklistiky v domácím prostředí existuje celá řada variant a možností. Asi nejschůdnější cestou je použití cyklistického trenažéru, kde se zadní kolo upíná do speciálního brzdícího mechanismu. Je to cenově nejdostupnější a současně pro každého technicky nejsnáze zvládnutelná alternativa domácí cyklistické přípravy.

Cyklistické trenažéry se nabízejí v široké cenové škále, pro domácí přípravu dětí není třeba sahat vždy po těch nejdražších. Cenový rozdíl tvoří především způsob brždění poháněného kola (levnější modely jsou zpravidla hlučnější) a možnost nastavení odporu. Nejdražší modely umožňují i propojení s videosystémem (televizí) a díky softwaru, který řídí nastavený odpor a sklon trenažéru na nich lze „projíždět“ věrnou(?) simulaci těch nejznámějších a nejslavnějších cyklistických tratí …

Kromě cyklistických trenažérů se systémem upnutí zadního kola je možné trénovat i na cyklistických válcích a speciálních „spinningových“ kolech, známých spíše z fitness center. Použití cyklistických válců je však doporučeno spíše ostříleným cyklistům, neboť jízda na nich je technicky velmi náročná a vyžaduje značnou zkušenost a trénovanost. Spinnigová kola jsou zase poměrně nákladnou záležitostí…

Domácí trénink na trenažéru je v případě amatérského, začínajícího triatlonisty spíše o nácviku pravidelné frekvence šlapání (kadence), stabilizaci posedu a tréninku psychické odolnosti. Určitě není třeba vymýšlet nějaké speciální tempové a intervalové tréninky. Jde spíše o to „na tom sedět a šlapat a šlapat a šlapat…..“ Omačkat si zadek a zvyknout si na pravidelnou frekvenci šlapání cca 90ot/min (počítá se jedna noha!). Jezdí se spíše lehčí odpor, pouze občas pro zpestření a změnu je dobré zařadit různé cyklistické motivy.

Pro inspiraci vám v přílohách nabízíme několik variant domácího cyklistického tréninku, které připravil dlouholetý velmi úspěšný jindřichohradecký trenér mládeže a také trenér Františka Lindušky, jednoho z našich nejúspěšnějších triatlonistů – Jan Vaněk.

Cyklistický trenažér 1

Cyklistický trenažér 2

Cyklistický trenažér 3

Cyklistický trenažér 4

Cyklistický trenažér 5


Asi nejsložitější situace v přípravě triatlonisty je aktuálně v plavání. Bazény jsou zavřené a „volnou“ vodu zatím nelze vzhledem k ročnímu období využít. I přesto však lze nalézt řadu příkladů a návodů, jak plaveckou přípravu alespoň simulovat v domácím prostředí. Tímto příspěvkem zahajujeme sérii článků na téma domácí individuální příprava.

Pro posilování v domácím prostředí existuje velká řada variant, nápadů a programů. Hlavním rysem by vždy měla být skutečnost, že cvičení musí být jednoduché a bezpečné pro provádění. Dále cílit na možnost pracovat primárně s vlastním tělem tj. minimalizaci potřebných pomůcek a nářadí. Samozřejmě pomůcky typu: židle, lavice, stůl, expandery apod. jsou vítány a do programů často včleňovány.

Pokud však hledáte něco velmi jednoduchého můžete využít náměty z takzvané „plavecké“ gymnastiky – viz příloha.

Cvičení se provádí na počet opakování či na čas. Objektivnějším parametrem je varianta s časovým odpočtem. Například 30sec cvičit/30sec odpočívat a poměry si postupem tréninkového procesu upravovat. Např. na 30 sec cvičení / 20sec odpočinku atd.. Záleží na trénovanosti každého sportovce a jeho tréninkově kapacitě a adaptaci (rozumíme tím jak moc je na posilování předešlým tréninkem připraven). Program se cvičí po sloupečcích z levé strany. Můžete program celý odcvičit pouze jedenkrát, dvakrát i vícekrát za sebou s pauzou mezi sadami cca 3-5min (případně až v poměru 1:1). Zde je to právě o té trénovanosti.

Program se rovněž dá cvičit formou „Tabaty“ tj. vždy intenzivně jeden sloupeček (8 cviků), po kterém následuje pauza a sportovec přechází na druhý sloupec. Počet takto odcvičených sloupečků by měl být min 6 a časový poměr pro každý cvik cca 20sec max. nasazení ve cvičení, 10-15sec pauzy. Samozřejmě více trénovaní sportovci zařadí např. 30sec cvičení na 10sec pauzy. V provádění cviků se snažíme o korektní techniku provedení a již zmiňované maximální nasazení!

Cvičení lze samozřejmě ztížit nejen „hrou“ s časem výkonu a odpočinku, ale i provedením a to tak, že:

 • po každém cviku před krátkou pauzou uděláte navíc ještě 3-5 kliků.
 • budete cvičit se závažím na nohou či rukou
 • při cvičení formou Tabaty budete v pauze aplikovat jízdu na cyklistickém trenažeru
 • po cvičení zařadíte aerobní jízdu na cyklistickém ergometru v délce 15-60minut (dle trénovanosti)
 • pokud nemáte žádný trenažér, můžete doplnit odrazovými cvičeními do schodů apod.

Nařízením Vlády ČR ze dne 16.3.2020 se s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky . (více zde)

I v současné době výrazných omezení se dá nějakým způsobem pokračovat ve sportovní přípravě. Nejen kvůli sportovní zdatnosti a výkonnosti směrem k závodní sezóně, která, jak všichni věříme, nás ještě čeká. Ale i kvůli psychické pohodě a dobrému duševnímu rozpoložení, které jsou pro naše fyzické zdraví zcela zásadní.

V případě dětí, které jsou „neposedné“ už ze samé podstaty, toto vše platí několikanásobně. Neplánované „prázdniny“ se jim brzy omrzí a začnou s nimi šít všichni čerti. Budeme se snažit vám zde přinášet rady a doporučení na individuální přípravu v domácích a výrazně omezených podmínkách.

V žádném případě nechceme nikoho navádět, aby jakkoli překračoval nebo porušoval vládou nařízená opatření! Ale chceme vám nabídnout varianty a alternativy tréninku v rámci nastavených omezení, abyste vy i vaše děti netápali, jestli a jak pokračovat ve sportovní přípravě i za současné situace.


S ohledem na vývoj epidemiologické situace, vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a další opatření vlády ČR, která vešla v platnost ve dnech 12. a 13. března a týkají se ochrany obyvatelstva před rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, reaguje Česká triatlonová asociace takto:

– Do odvolání jsou zrušeny veškeré akce ČTA včetně těch, jejichž počet účastníků nepřekračuje opatřeními stanovenou hranici 30 osob (tedy i pravidelná setkávání trenérů).

– Na neurčitou dobu je přerušena trenérská škola – výuka specializace, kterou ČTA zajišťuje. FTVS UK, která zajišťuje studium všeobecného základu, ale výuku rovněž přerušila.

– Česká triatlonová asociace doporučuje klubům i neoficiálním tréninkovým skupinám, aby došlo k odložení všech soustředění a tréninkových kempů včetně těch, které se měly uskutečnit na území České republiky. Zároveň doporučujeme omezit společné tréninkové procesy a přípravu realizovat individuální formou, a to minimálně po dobu vyhlášení nouzového stavu.

– Co se týká soustředění reprezentačních týmů mimo území České republiky (např. kemp na Mallorce s plánovaným začátkem 10. dubna), bude Česká triatlonová asociace postupovat striktně v souladu s opatřeními vlády ČR tak, aby nebylo ohroženo zdraví sportovců, členů realizačního týmu ani jejich rodinných příslušníků. O konání a termínu soustředění, které organizuje ČTA, bude rozhodnuto s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

– Prosíme sportovce i jejich trenéry, aby vzali na vědomí opatření vlády ze dne 13. března, které stanovuje 14denní karanténní období všem občanům ČR, kteří se vrátí z jedné z 15 rizikových zemí (Čína, Itálie, Írán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko).

– Vzhledem ke zmíněným opatřením není v tuto chvíli možné realizovat ty závody Českého poháru v aquatlonu, jejichž termín zasahuje do období nouzového stavu. Týká se EGE Aquatlonu České Budějovice (15. 3.), Aquatlonu Zlín (22. 3.), CZECHMAN Aquatlonu (29. 3.) a Aquatlonu Příbram (5. 4.). S pořadateli všech těchto závodů jednáme o přesunu závodů na podzimní období tak, aby se pohár mohl uskutečnit.

„V tuto chvíli ovšem nejsme schopni predikovat, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a zda bude možné plánované závody po skončení nouzového stavu realizovat. Snažíme se přemýšlet pozitivně a věříme, že letní sezona odstartuje podle naplánovaného kalendáře,“ říká Tomáš Petr, technický ředitel ČTA. „Samozřejmě při všech našich rozhodnutích budeme postupovat v naprostém souladu s opatřeními vlády ČR tak, abychom neohrozili zdraví účastníků soutěží.“

Antonín Bauer,
předseda České triatlonové asociace


Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která od 10. března až do odvolání zakázala konání všech sportovních akcí s účastí 100 a více lidí, se nemohou v plánovaném termínu uskutečnit ani závody organizované ve spolupráci s Českou triatlonovou asociací.

V tuto chvíli se opatření vlády ČR dotýká zejména Českého poháru v aquatlonu, který měl odstartovat v neděli 15. března závodem EGE Aquatlon České Budějovice. Vzhledem k tomu, že opatření není ohraničeno žádným konkrétním termínem, předpokládá se i odložení dalších závodů.

Zároveň se ruší veškeré tréninkové kempy ČTA, které se měly uskutečnit do konce března.

Více informací naleznete na stránkách České triatlonové asociace.