Jak probíhal kemp žactva v Benešově?

Poprvé zavítala triatlonová reprezentace do Benešova, kde mohla vyzkoušet zbrusu nová sportoviště i zrekonstruovaný hotel. O průběhu kempu

Poprvé zavítala triatlonová reprezentace do Benešova, kde mohla vyzkoušet zbrusu nová sportoviště i zrekonstruovaný hotel. O průběhu kempu píše trenér Michal Háša.

Plavání

Hlavní náplní tohoto kempu bylo plavání (4 jednotky, 6,5 h, 13,4 km), které měla na starost Zdena Nová.

A tady je její hodnocení:

Hlavním cílem kempu byly tréninky zaměřené na polohu těla ve vodě. Tu jsme mimo jiné trénovali s  rotacemi a ve splývavých polohách ve dvojicích. Dále jsme přidávali technická cvičení především u plaveckého způsobu kraul. Velký prostor dostal i znak, který je ke kraulu dobrou kompenzací, a i v něm jsme si vyzkoušeli zajímavá technická cvičení. Nechyběly ani zábavné rychlostní hry týmů a nebyly to jen tradiční štafety. Vyzkoušeli jsme si i lehčí kondiční motivy pro toto období. Většina tréninku byla vedena v lehkém až středním tempu. Bylo provedeno individuální hodnocení plavecké techniky a doporučena některá cvičení na zlepšení. V technickém plavání a v korekci chyb budeme pokračovat i na dalším kempu.

Běh 

V běhu jsme se zaměřili na to, jak má vypadat správné rozcvičení dynamického charakteru. Dále jsme k tomu přidali základní cviky atletické abecedy s důrazem  na co možná nejlepší provedení. A nechyběla ani rychlost. Druhou jednotku jsme absolvovali v úžasných podzimních kulisách konopišťského parku, kde jsme běh v základní zóně prokládali různými úkoly technického i silového charakteru. Celkem tedy 2 jednotky běhu a 14 km.

Kompenzace

Dvě jednotky (3 h) byly společně věnovány posilování ochablých svalů a protahování přetížených plaveckých partií, které dostaly u většiny poprvé v roce pořádně zabrat. Velkým zážitkem byl i fotbálek pod umělým osvětlením.

Důležitou součástí byly kineziologické rozbory s nápravou a učením cviků od Petry Jahodové, která pracuje na klinice pana profesora Koláře. Už jen dívat se na umění špičkového fyzioterapeuta bylo velkým zážitkem. Po základním vyšetření došlo i k okamžité nápravě problémů a k pracnému naučení se dvou základních cviků, které by měly pomoci k postupné nápravě. A tady je pár slov přímo od odborníka:

V rámci soustředění triatlonového oddílu v Benešově jsem u všech zúčastněných dětí provedla kineziologické vyšetření se zaměřením zejména na posouzení posturálních schopností trupu a končetin v základních pozicích, jako je například dřep, poloha na čtyřech, pozice medvěda nebo poloha tříměsíčního dítěte na zádech. Vyšetřila jsem rozsahy pohybů páteře a kořenových kloubů. Případné nedostatky v držení těla jsme řešili nácvikem kompenzačních cviků, které jsme spolu s trenéry natočili. Děti by měly být motivovány k samostatnému a pravidelnému provádění těchto cvičení, které zajistí výhodnější výchozí nastavení těla. Tím umožní i ekonomičtěji využít sílu svalů a současně slouží i jako prevence úrazů a přetížení. U žádného z dětí ale nejsou nedostatky takového rázu, že by jim znemožnily tréninky ve stávajícím režimu.

Společná příprava bude pokračovat již 6.-8. prosince v SC Nymburk, kde se společně s Janou Kolčiterovou zaměříme na techniku běhu.

Napsal František Schoval

Šéfredaktor a koordinátor projektu Triatlon pro děti