Výsledky Českého poháru v krátkém a dlouhém triatlonu jsou k dispozici na www.czechtriseries.cz. Výsledky XTERRA Českého poháru v terénním triatlonu budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Případné protesty je možno podávat do 30. října 2020 výhradně emailem na [email protected] Po tomto termínu budou výsledky Českého poháru prohlášeny za oficiální!

Slavnostní vyhlášení Českých pohárů se v plánovaném termínu 14. listopadu 2020 z důvodu koronavirové situace neuskuteční. O náhradním termínu vás budeme včas informovat.


V důsledku platných protiepidemických opatření, ale také vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice se slavnostní vyhlášení Českého poháru neuskuteční v původně plánovém termínu 14. listopadu 2020.

Slavnostní vyhlášení pohárových soutěží mělo být letos spojeno s plesovým galavečerem, který by byl oslavou 40 let českého triatlonu.

O novém termínu vás budeme informovat co nejdříve s ohledem na vývoj koronavirové situace v Česku.


V souladu se Stanovami ČTA, rozhodla Rada ČTA dne 22.9.2020 o svolání řádné volební Valné hromady České triatlonové asociace. Jednání se uskuteční v Nymburku dne 14. listopadu 2020. Pozvánku s mandátem pro delegáta s hlasem rozhodujícím, písemné podklady ve  formě Výroční zprávy a organizační pokyny, obdrží oprávnění členové ČTA (právnické osoby) písemně poštou. V případě problémů kontaktujte sekretariát ČTA (např. neaktuální kontaktní údaje).

UPOZORNĚNÍ: Dokument „Svolání  – Valné hromady České triatlonové asociace 2020“ obdrží oprávněné osoby i elektronicky na kontaktní e-mail uvedený na stránkách www.czechtriseries.cz (IS ČTA), a to v souladu se Stanovami ČTA (článek 3.2.5). Prosíme o kontrolu e-mailu a obdržení. Toto je důležité vzhledem k nestabilní situaci v souvislosti s vládními opatřeními (COVID). V případě vydaného zákazu shromažďování budeme pozvání na náhradní termín konání VH ČTA řešit již pouze elektronicky.

Děkujeme za pochopení.

Přeji všem pevné zdraví, pevné nervy a snad se sejdeme

Antonín Bauer, předseda ČTA


Z kalendáře České triatlonové asociace mizí tři závody – Aquatlon Příbram, Aquatlon Zlín a také XTERRA HusMuž. Jejich zrušení je důsledkem nejnovějších protiepidemických opatření, která byla vyhlášena v pondělí 8. října.

Český pohár v aquatlonu se měl původně uskutečnit v jarních měsících jako tradiční předehra triatlonové sezony. Kvůli první vlně epidemie koronaviru ovšem došlo k jeho odložení na podzim. Kvůli nově platným vládním opatřením je však jasné, že pohárová soutěž neproběhne ani v tomto posunutém termínu.

Z původně plánovaných pěti závodů se prozatím uskutečnil pouze Aquatlon Praha 11. V sobotu 10. října měla pohárová soutěž pokračovat Aquatlonem České Budějovice, o jehož zrušení bylo rozhodnuto už dříve. Nyní ale byly bez náhrady zrušeny také aquatlonové závody v Příbrami (18. října) a Zlíně (1. listopadu).

Posledním zbývajícím závodem termínové listiny je pardubický CZECHMAN Aquatlon, o jehož uskutečnění se rozhodne začátkem listopadu na základě aktuální epidemické situace a platnosti některých opatření.

„Vzhledem k této situaci se ruší Český poháru v aquatlonu 2020,“ říká Tomáš Petr, technický ředitel ČTA. „Otázkou zůstává, zda se nám letos podaří připravit závod mistrovství republiky, který se měl konat v rámci Aquatlonu Příbram. V případě, že se uskuteční CZECHMAN Aquatlon, budeme zvažovat přidělení statutu MČR tomuto závodu.“

Důsledkem nových opatření je také zrušení duatlonu XTERRA HusMuž, který se měl v sobotu 17. října uskutečnit jako poslední závod XTERRA Českého poháru v terénním triatlonu. „Pořadí Českého poháru bude tedy vyhlášeno pouze z pěti odjetých závodů,“ napsal organizátor Michal Piloušek v prohlášení, které zveřejnil na Facebooku závodu a zaslal jej také závodníkům.

Autor Michal Včeliš / PR ČTA|9. října 2020


Od dnešního dne, tedy od 9.října 2020, platí další omezení pro provozování sportovní činnosti. Jsou uzavřena veškerá vnitřní sportoviště, jako jsou fitness a wellness centra, posilovny, tělocvičny apod. Stejně tak jsou uzavřena všechna „umělá koupaliště“, tedy především bazény – z defince v nařízení bohužel nevyplývá, jestli se v tomto případě také jedná pouze o „vnitřní“, tedy krytý bazén, lze tedy předpokládat, že se to týká všech plaveckých bazénů.

Pro plavání na otevřené vodě již bohužel nejsou ideální klimatické podmínky, takže triatlonisty (a plavce, samozřejmě) čeká další, minimálně čtrnáctidenní výpadek z plavecké přípravy.

Kromě uzavření těchto sportovišt dochází také k omezení pro konání sportovních soutěžních akcí, takže ani závěr triatlonové sezóny pravděpodobně neproběhne v plánovaném módu a dojde k přesunu nebo ke zrušení posledních letošních závodů a soutěží.

O všem se budeme snažit vás včas informovat.

V každém případě si všichni přejme, aby ta příští sezóna, a to nejen ta sportovní, probíhala v mnohem standardnějším rytmu!


V pondělí 5. října 2020 začal opět platit na území České republiky nouzový stav. Spolu s ním však začínají platit i nová krizová opatření, kterými vláda omezuje volný pohyb osob a které se dotýkají také sportovních akcí. Výkladové stanovisko k těmto opatřením připravila Česká unie sportu. Oba dokumenty v kompletním znění najdete v příloze.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření zakazuje:

hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

omezuje:

sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Česká unie sportu pak toto i další opatření doplnila o výkladové stanovisko, jehož závěry zní takto:

 1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.
 2. Je vyhlášen zákaz pro sportovní akce nad stanovený počet 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí, nespadají-li do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení 958 (viz následující odstavec).
 3. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob.
 4. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení 958 považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).
 5. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

Sportovní komise ČTA projednala a schválila zařazení sportovců do systému podpory talentované mládeže České triatlonové asociace na roční tréninkový cyklus 2020/2021.

Daná kritéria pro zařazení do Sportovních center mládeže splnilo 73 a do Sportovních středisek 99 sportovců. Kompletní seznam všech 172 sportovců včetně klubové příslušnosti naleznete v přiložených souborech.

Důležité upozornění směřuje hlavně k osobním a klubovým trenérům, kteří mají možnost podat individuální žádost k mimořádnému zařazení svých sportovců:

 • s náležitým odůvodněním, např. pokud byl závodník v aktuální sezóně zraněn a nebo
 • u sportovců SpS doložením výsledků testů všeobecné tělesné připravenosti,
 • sportovců SCM doložením splnění výkonnostních limitů v plavání a běhu, s uvedením data a místa (ČTA si vyhrazuje právo potvrzení těchto výsledků na společných srazech).

Tuto žádost zašlete nejpozději do pátku 18. října 2020 prostřednictvím elektronické pošty, tzn. e-mailem sportovnímu řediteli ČTA, panu Martinu Hotovému na kontakt: [email protected]

V přiložených souborech naleznete:

 1. Přehled sportovců splňujících kritéria pro SCM a SpS.
 2. Výsledky testů všeobecné tělesné připravenosti věkových kategorií 9 – 15 let,
 3. Výkonnostní limity věkových kategorií 16+

Milan Kulman – koordinátor mládeže ČTA


CITY TRIATHLON Karlovy Vary máte za sebou? Teď je čas na pořádnou regeneraci. A právě Karlovy Vary jsou na odpočinek přímo dělané – poradíme vám 5 míst, kde si ji nejlépe vychutnáte.

Kolonády

Jedním z nejlepších míst na procházky jsou v Karlových Varech bezesporu kolonády. Najdete jich tam celkem pět a každá z nich vás zaujme jinou architekturou i prvky. Například Mlýnská kolonáda byla postavena v roce 1881 z kamene a najdete na ní dvanáct pískovcových soch znázorňujících měsíce roku. Sadová kolonáda je zase smontována z litinových dílů. Za návštěvu stojí určitě i Tržní, částečně dostupná Zámecká či světoznámá Vřídelní kolonáda.

Prameny

V Karlových Varech najdete celkem šestnáct léčivých pramenů, které většinou najdete právě na kolonádách a veřejnosti je přístupno 14 z nich. Každý z nich má odlišnou teplotu a množství rozpuštěného oxidu uhličitého, mají tak odlišné účinky. Vesměs mají ale pozitivní vliv zejména na trávicí trakt, pohybové ústrojí a pročistí organismus. Pít byste měli výhradně ze speciálních porcelánových pohárků, které lze nakoupit v okolí kolonád. Prameny se mají pít po malých douškách za pomalé chůze.

Lázeňské lesy

Příjemnou procházku po Karlových Varech si můžete udělat i v lázeňských lesích. Kromě nádherné přírody v nich najdete i několik romantických zákoutí, altánů, vyhlídek a dalších zajímavých zastávek. Za návštěvu stojí například slavná Goethova vyhlídka, kterou si v roce 1887 oblíbila i rakouská princezna Stephanie, či právě slavný básník, po kterém je vyhlídka pojmenována.

Pivní lázně

V Karlových Varech máte takřka neomezené možnosti lázeňských pobytů, pány ale určitě potěší zejména Pivní lázně. Najdete je kousek od Vřídla a rozhodně zaujmou každého milovníka piva. Můžete v nich odpočívat v obrovských dubových kádích, na lůžcích z pšeničné slámy a u toho si vychutnat neomezené množství piva, které si sami natočíte.

Lázeňské domy

Největším lákadlem Karlových Varů jsou rozhodně Lázeňské domy a lázeňská péče v nich. V nich si můžete dopřát nejen zdravotních kůr, ale také spousty regenerace. K dispozici jsou masáže, koupele, vodoléčby a spousty dalšího. Za návštěvu stojí i samotné domy, které nabízejí pohled na nádherné architektonické kousky.


CITY TRIATHLON Karlovy Vary je akce pro celou rodinu. V sobotu 12. září dopoledne závodí děti při GEIS Baby Duathlonu, odpoledne pak vy při závodu Age Groups. A vaše rodina mezitím může vyrazit na výlet v nejbližším okolí lázeňského centra. Vybrali jsme pro vás 5 míst, která budou bavit rodiče i děti.

Rozhledna Diana

Chcete-li si prohlédnout Karlovy Vary v celé jejich kráse, je rozhledna Diana tou nejlepší volbou, kam vyrazit. Nachází se na Výšině přátelství a byla postavena v roce 1914. Nabízí překrásný pohled na celé lázeňské město včetně údolí řek Teplá a Ohře. K rozhledně se dá dostat dvěma způsoby. Jedním z nich je cesta lanovkou, která vede z Mariánské ulice přímo k rozhledně. Pokud vám ale nevadí menší procházka, dostanete se na místo i pěšky pomocí modrých turistických značek.

Jelení skok

Pokud se rozhodne urazit aspoň jednu z cest na rozhlednu Diana pěšky, můžete si udělat zastávku u bronzové sochy kamzíka. K němu se váže pověst, která popisuje založení samotných Varů. V dobách Karla IV. tam prý lovecká družina naháněla jelena, který v boji o život skočil ze skály, na které je v současné době socha umístěna. Jeden z loveckých psů měl skočit za jelenem a upadl do vroucí vody. Díky tomu se našly termální prameny a sám Karel IV. pak nechal okolo nich založit město. Socha neznázorňuje ovšem jelena, ale kamzíka. Důvodem je to, že původní zadavatel nevěřil, že by podobný skok zvládl jelen, podle něj to musel být kamzík, a tak se navzdory pověsti rozhodl sochu objednat dle svého.

Motýlí dům

Když už budete u rozhledny Diana, můžete zavítat do dechberoucího Motýlího domu, který najdete v těsné blízkosti rozhledny. V tropické zahradě se můžete setkat se stovkami exotických motýlů z celého světa, navíc budete v přímém kontaktu s nimi. A pokud budete mít štěstí, můžete být i u vylíhnutí zcela nového jedince z kukly.

Mini ZOO

Jestliže vám motýli nestačí, děti jistě ocení i návštěvu blízké mini ZOO. V ní si mohou pohladit poníky, miniprasátka či kamerunské kozy. Podívat se na dva pyšné pávy, nebo si pohrát v přilehlém dětském hřišti.

Svatošské skály

Pokud byste rádi povyjeli kousek od Karlových Varů a zavítali do přírody, je výlet do Svatošských skal tím pravým. Jedná se o Národní přírodní památku, která se nachází pouhé tři kilometry od Karlových Varů. Na místě vás čeká unikátní žulové skalní město. K vidění jsou ojedinělé skalní svary jako jsou vysoké žulové stěny, skalní pilíře a jehlany. Na místo se dostanete pouze pěšky či na kole, po cestě se můžete dovzdělat i pomocí naučné stezky.


Karlovy Vary, jako každoročně, přivítají kromě nejlepších světových triatlonistů i naše nejmladší závodnice a závodníky.

Ti se na start svých závodů postaví již v pátek při dalším kole Českého poháru žactva. V sobotu pak k Baby duatlonu nastoupí ti úplně nejmladší borci, aby ochutnali první závodnické pocity a zažili fandění a povzbuzování svých rodičů a kamarádů.

Všechny dětské a žákovské závody probíhají v areálu koupaliště Rolava.

Přijeďte nejen závodit a fandit svým nejbližším v pátek a v sobotu, ale doražte i v neděli na hlavní závody Světového poháru mužů a žen. Starty závodů jsou v 10 a v 15hodin na Rolavě, s přejezdem na cyklistickou trať a běh v centru Karlových Varů.

mistry Světa z víkendového závodu v Hamburku!

Na startu budou i další hvězdy, např. vícenásobná mistryně Světa Flera Duffy (BER) a dvojnásobný medailista z OH Alistair Brownlee (GB).