Radek Eliáš, trenér juniorského reprezentačního týmu, připravil materiál o důležitosti mentální odolnosti triatlonistů. My vám ho zde přinášíme, neboť vysoká mentální odolnost a připravenost není záležitostí pouze vrcholových sportovců, ale může výrazně ovlivnit výkon závodníků všech výkonnostních kategorií.

Trénink mentální odolnosti v přípravě triatlonisty

Současná doba nám nahrává v tom, že můžeme začít s tréninkem těch částí sportovní přípravy, na které nám normálně nezbývá čas. Jednou z nich je mentální trénink. V současné době je to jeden z hlavních aspektů v přípravě (nejen) elitních závodníků. Sportovní příprava už je prošpikovaná vším možným, co umožňuje růst sportovní (fyzické) výkonnosti. O výsledcích ve vrcholných závodech rozhoduje, vedle fyzického výkonu, také hlava. Pokud sportovec a trenér neovládají mentální faktory přípravy a pravidelně je nezařazují do tréninku, může se stát, že se nikdy nedostanou na nejvyšší – vrcholovou úroveň. Tento článek by měl otevřít toto velmi důležité téma!

Způsob komunikace.

Způsob komunikace mezi trenérem a sportovcem, případně rodičem a sportovcem. Rodiče mají v dnešní době velmi výrazný vliv na přípravu mladých sportovců a je třeba je zahrnout do systému přípravy. Většinou rodiče vytváří podmínky pro sportování mladých. Úroveň komunikace mezi trenérem(rodičem) a sportovcem je důležitá na všech úrovních sportovní přípravy, od té základní až po vrcholovou. V raném stadiu sportovní přípravy má velký vliv na to, zda bude trénink, sportovní příprava mladé sportovce bavit. Ve vrcholovém stadiu může rozhodovat o výsledku na závodě TOP úrovně.

Co je tedy důležité?

Důležité je co říkáme a jak to říkáme. Při komunikaci mezi sportovcem a trenérem je důležité vědět, co můžeme říci a jak to můžeme říci, tak aby to vedlo ke zlepšení výkonu. Všem zainteresovaným povětšinou záleží na postupném zlepšováni výkonu. Na začátku komunikace by jak trenér, tak svěřenec , alespoň měli znát čtyři základní mentální faktory, které stojí za zlepšováním výkonnosti sportovce. Ty představuji dobrý předpoklad pro správný rozvoj sportovce na všech úrovních.

Jaké tedy máme mentální faktory?

 1. Pozornost a její kontrola
 2. Emocionální stabilita
 3. Sebedůvěra
 4. Motivace

Za základ mentálního tréninku můžeme považovat výuku, trénink mentálních schopností. Rozvoj mentálních schopností je cílem komunikace mezi trenérem a sportovcem v rámci mentálního tréninku. Celkem máme pět mentálních schopností.

 1. Stanovení cíle
 2. Kontrola myšlenek
 3. Aktivace regulace
 4. Mentální představivost
 5. Rutina

Tréninkový model pro vylepšení mentálního výkonu tedy spočívá v kombinaci čtyř mentálních faktorů a pěti mentálních schopností. Většinou se v rozvoji mentálních faktorů opakuje kombinace mentálních schopností. Opakováním daných schopností vše lépe pochopíme. Nestačí ale pouze přiřazovat či propojovat mentální faktory a mentální schopnosti. Velmi důležité je propojování s danou konkrétní sportovní situací a jejich využití v dané soutěži .

Mentální přípravě věnujte patřičnou pozornost!

Jak vám potvrdí každý trenér – když si myslíte, že už vůbec, ale vůbec nemůžete …., tak ještě pořád hodně můžete! 🙂


V historii už došlo k útlumu a zhoršení podmínek pro sport nesčetněkrát, zároveň ale po těchto obdobích docházelo k největšímu nárůstu zájmu o sport a zdravý životní styl. Jak z této situace vytěžit maximum, píše Matěj Nekoranec (TITAN TRILIFE).

Jakkoliv je tento materiál koncipovaný spíše pro starší a výkonnostní sportovce, řada principů a návodů je využitelná napříč věkovými a výkonnostními kategoriemi.

1) Není důvod spěchat, vrátit se k základní vytrvalosti převážně v cyklistice na trenažéru v délce 45–90 min. nebo horské kolo (úroveň kolem prvního laktátového prahu LT1). Je možné zařazovat do tréninku technické kontrastní série 4x 1,5 min. (30 s maximální kadence + 30 s
těžký převod ve stoje + 30 s protočení nohou dozadu) na podporu vnímání kruhového šlapání.

2) Možnost využívat Nordic walking s holemi ve volné přírodě v délce 90–180 min. – roviny a z kopce můžete lehce klusat, do kopce svižně jít. Samozřejmě vždy respektovat veškeré nařízení státních orgánů a neohrožovat sebe ani okolí.

3) Využít čas k dohánění restů – práce na mobilitě a svalové koordinaci. Každé ráno začít 15–20 min. krátkou sérii jógy (využít youtube) + pracovat na klasických neduzích všech triatlonistů: uvolnění a strečink bederní a pánevní oblasti, kvadricepsu, hamstringu, lýtek a ramen.

4) Pracovat na zpevnění CORE a posturálního svalstva. Znovu doporučujeme využít Youtube, který je videí plný. Ideálně 20–30 min. denně. Zařazovat jak statické ‚izometrické‘ pozice (např. Plank) tak i dynamické cviky. Nezapomínat na šikmé břišní svaly a neupřednostňovat pouze ty přímé.

5) Ti, kteří vlastní TRX, BOSU, gumové expandéry a další pomůcky si můžou v pohodlí domácnosti postavit kruhový trénink se zaměřením na celé tělo. Plavání se v těchto chvílích dá částečně suplovat taháním gum skrz kraulový či motýlový záběr v sérii například 5x 1min. s intervalem
30 s. Zároveň na podporu udržení schopnosti svalu pracovat dynamicky se může zařadit švihadlo + plyometrie s vlastním tělem (dynamické výpady, výskoky z polo dřepu, snožné odrazy na místě atd.)

6) Kompenzace skrz masážní míčky, válečky, foam roller atd. nemusí sloužit pouze jako akutní řešení po tréninku. Ve velkém množství případů u triatlonistů dochází ke dlouhodobému nahromadění nekompenzovaného stresu, který se potom odráží na elasticitě a mobilitě fascií a může vytvářet tzv. trigger pointy. Válcování partií jako lýtka, hamstringy, ITB, plosky nohou a oblasti pánve může přinést veliký benefit z dlouhodobé perspektivy. Válcování by mělo být na úrovni příjemné bolesti.

7) Každý si může zařadit krátkou sérii na prodýchání na zádech 10–15 min. denně, kdy se bude maximálně soustředit na brániční aktivitu a rozšiřování abdominálního prostoru a zároveň se snažit snížit dechovou frekvenci.


Samozřejmě, u dětí není cyklistická příprava v improvizovaném domácím prostředí primární, protože pro jejich budoucí cyklistickou výkonnost a připravenost je daleko zásadnější především rozvoj technické zdatnosti a schopnosti ovládat kolo v různých situacích, umět správně a včas měnit převody, zaujmout správný posed a držení kola, což se nejlépe naučí při jízdě v terénu a na silnici… Ale v současné době, kdy není z objektivních příčin možné dlouhodobě jezdit venku, je i u dětí vhodné občas zařadit tuto formu tréninku. Už proto, že jsou vytrženy z monotónní nudy a ubíjejícího nicnedělání.

Pro trénink cyklistiky v domácím prostředí existuje celá řada variant a možností. Asi nejschůdnější cestou je použití cyklistického trenažéru, kde se zadní kolo upíná do speciálního brzdícího mechanismu. Je to cenově nejdostupnější a současně pro každého technicky nejsnáze zvládnutelná alternativa domácí cyklistické přípravy.

Cyklistické trenažéry se nabízejí v široké cenové škále, pro domácí přípravu dětí není třeba sahat vždy po těch nejdražších. Cenový rozdíl tvoří především způsob brždění poháněného kola (levnější modely jsou zpravidla hlučnější) a možnost nastavení odporu. Nejdražší modely umožňují i propojení s videosystémem (televizí) a díky softwaru, který řídí nastavený odpor a sklon trenažéru na nich lze „projíždět“ věrnou(?) simulaci těch nejznámějších a nejslavnějších cyklistických tratí …

Kromě cyklistických trenažérů se systémem upnutí zadního kola je možné trénovat i na cyklistických válcích a speciálních „spinningových“ kolech, známých spíše z fitness center. Použití cyklistických válců je však doporučeno spíše ostříleným cyklistům, neboť jízda na nich je technicky velmi náročná a vyžaduje značnou zkušenost a trénovanost. Spinnigová kola jsou zase poměrně nákladnou záležitostí…

Domácí trénink na trenažéru je v případě amatérského, začínajícího triatlonisty spíše o nácviku pravidelné frekvence šlapání (kadence), stabilizaci posedu a tréninku psychické odolnosti. Určitě není třeba vymýšlet nějaké speciální tempové a intervalové tréninky. Jde spíše o to „na tom sedět a šlapat a šlapat a šlapat…..“ Omačkat si zadek a zvyknout si na pravidelnou frekvenci šlapání cca 90ot/min (počítá se jedna noha!). Jezdí se spíše lehčí odpor, pouze občas pro zpestření a změnu je dobré zařadit různé cyklistické motivy.

Pro inspiraci vám v přílohách nabízíme několik variant domácího cyklistického tréninku, které připravil dlouholetý velmi úspěšný jindřichohradecký trenér mládeže a také trenér Františka Lindušky, jednoho z našich nejúspěšnějších triatlonistů – Jan Vaněk.

Cyklistický trenažér 1

Cyklistický trenažér 2

Cyklistický trenažér 3

Cyklistický trenažér 4

Cyklistický trenažér 5


Asi nejsložitější situace v přípravě triatlonisty je aktuálně v plavání. Bazény jsou zavřené a „volnou“ vodu zatím nelze vzhledem k ročnímu období využít. I přesto však lze nalézt řadu příkladů a návodů, jak plaveckou přípravu alespoň simulovat v domácím prostředí. Tímto příspěvkem zahajujeme sérii článků na téma domácí individuální příprava.

Pro posilování v domácím prostředí existuje velká řada variant, nápadů a programů. Hlavním rysem by vždy měla být skutečnost, že cvičení musí být jednoduché a bezpečné pro provádění. Dále cílit na možnost pracovat primárně s vlastním tělem tj. minimalizaci potřebných pomůcek a nářadí. Samozřejmě pomůcky typu: židle, lavice, stůl, expandery apod. jsou vítány a do programů často včleňovány.

Pokud však hledáte něco velmi jednoduchého můžete využít náměty z takzvané „plavecké“ gymnastiky – viz příloha.

Cvičení se provádí na počet opakování či na čas. Objektivnějším parametrem je varianta s časovým odpočtem. Například 30sec cvičit/30sec odpočívat a poměry si postupem tréninkového procesu upravovat. Např. na 30 sec cvičení / 20sec odpočinku atd.. Záleží na trénovanosti každého sportovce a jeho tréninkově kapacitě a adaptaci (rozumíme tím jak moc je na posilování předešlým tréninkem připraven). Program se cvičí po sloupečcích z levé strany. Můžete program celý odcvičit pouze jedenkrát, dvakrát i vícekrát za sebou s pauzou mezi sadami cca 3-5min (případně až v poměru 1:1). Zde je to právě o té trénovanosti.

Program se rovněž dá cvičit formou „Tabaty“ tj. vždy intenzivně jeden sloupeček (8 cviků), po kterém následuje pauza a sportovec přechází na druhý sloupec. Počet takto odcvičených sloupečků by měl být min 6 a časový poměr pro každý cvik cca 20sec max. nasazení ve cvičení, 10-15sec pauzy. Samozřejmě více trénovaní sportovci zařadí např. 30sec cvičení na 10sec pauzy. V provádění cviků se snažíme o korektní techniku provedení a již zmiňované maximální nasazení!

Cvičení lze samozřejmě ztížit nejen „hrou“ s časem výkonu a odpočinku, ale i provedením a to tak, že:

 • po každém cviku před krátkou pauzou uděláte navíc ještě 3-5 kliků.
 • budete cvičit se závažím na nohou či rukou
 • při cvičení formou Tabaty budete v pauze aplikovat jízdu na cyklistickém trenažeru
 • po cvičení zařadíte aerobní jízdu na cyklistickém ergometru v délce 15-60minut (dle trénovanosti)
 • pokud nemáte žádný trenažér, můžete doplnit odrazovými cvičeními do schodů apod.

Nařízením Vlády ČR ze dne 16.3.2020 se s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky . (více zde)

I v současné době výrazných omezení se dá nějakým způsobem pokračovat ve sportovní přípravě. Nejen kvůli sportovní zdatnosti a výkonnosti směrem k závodní sezóně, která, jak všichni věříme, nás ještě čeká. Ale i kvůli psychické pohodě a dobrému duševnímu rozpoložení, které jsou pro naše fyzické zdraví zcela zásadní.

V případě dětí, které jsou „neposedné“ už ze samé podstaty, toto vše platí několikanásobně. Neplánované „prázdniny“ se jim brzy omrzí a začnou s nimi šít všichni čerti. Budeme se snažit vám zde přinášet rady a doporučení na individuální přípravu v domácích a výrazně omezených podmínkách.

V žádném případě nechceme nikoho navádět, aby jakkoli překračoval nebo porušoval vládou nařízená opatření! Ale chceme vám nabídnout varianty a alternativy tréninku v rámci nastavených omezení, abyste vy i vaše děti netápali, jestli a jak pokračovat ve sportovní přípravě i za současné situace.


S ohledem na vývoj epidemiologické situace, vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a další opatření vlády ČR, která vešla v platnost ve dnech 12. a 13. března a týkají se ochrany obyvatelstva před rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, reaguje Česká triatlonová asociace takto:

– Do odvolání jsou zrušeny veškeré akce ČTA včetně těch, jejichž počet účastníků nepřekračuje opatřeními stanovenou hranici 30 osob (tedy i pravidelná setkávání trenérů).

– Na neurčitou dobu je přerušena trenérská škola – výuka specializace, kterou ČTA zajišťuje. FTVS UK, která zajišťuje studium všeobecného základu, ale výuku rovněž přerušila.

– Česká triatlonová asociace doporučuje klubům i neoficiálním tréninkovým skupinám, aby došlo k odložení všech soustředění a tréninkových kempů včetně těch, které se měly uskutečnit na území České republiky. Zároveň doporučujeme omezit společné tréninkové procesy a přípravu realizovat individuální formou, a to minimálně po dobu vyhlášení nouzového stavu.

– Co se týká soustředění reprezentačních týmů mimo území České republiky (např. kemp na Mallorce s plánovaným začátkem 10. dubna), bude Česká triatlonová asociace postupovat striktně v souladu s opatřeními vlády ČR tak, aby nebylo ohroženo zdraví sportovců, členů realizačního týmu ani jejich rodinných příslušníků. O konání a termínu soustředění, které organizuje ČTA, bude rozhodnuto s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

– Prosíme sportovce i jejich trenéry, aby vzali na vědomí opatření vlády ze dne 13. března, které stanovuje 14denní karanténní období všem občanům ČR, kteří se vrátí z jedné z 15 rizikových zemí (Čína, Itálie, Írán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko).

– Vzhledem ke zmíněným opatřením není v tuto chvíli možné realizovat ty závody Českého poháru v aquatlonu, jejichž termín zasahuje do období nouzového stavu. Týká se EGE Aquatlonu České Budějovice (15. 3.), Aquatlonu Zlín (22. 3.), CZECHMAN Aquatlonu (29. 3.) a Aquatlonu Příbram (5. 4.). S pořadateli všech těchto závodů jednáme o přesunu závodů na podzimní období tak, aby se pohár mohl uskutečnit.

„V tuto chvíli ovšem nejsme schopni predikovat, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a zda bude možné plánované závody po skončení nouzového stavu realizovat. Snažíme se přemýšlet pozitivně a věříme, že letní sezona odstartuje podle naplánovaného kalendáře,“ říká Tomáš Petr, technický ředitel ČTA. „Samozřejmě při všech našich rozhodnutích budeme postupovat v naprostém souladu s opatřeními vlády ČR tak, abychom neohrozili zdraví účastníků soutěží.“

Antonín Bauer,
předseda České triatlonové asociace


Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která od 10. března až do odvolání zakázala konání všech sportovních akcí s účastí 100 a více lidí, se nemohou v plánovaném termínu uskutečnit ani závody organizované ve spolupráci s Českou triatlonovou asociací.

V tuto chvíli se opatření vlády ČR dotýká zejména Českého poháru v aquatlonu, který měl odstartovat v neděli 15. března závodem EGE Aquatlon České Budějovice. Vzhledem k tomu, že opatření není ohraničeno žádným konkrétním termínem, předpokládá se i odložení dalších závodů.

Zároveň se ruší veškeré tréninkové kempy ČTA, které se měly uskutečnit do konce března.

Více informací naleznete na stránkách České triatlonové asociace.


O uplynulém víkendu (6.-8.12) se žákovský výběr sešel na srazu v Nymburku. Na programu byly 3 atletické, 4 plavecké, 3 kompenzační a 2 regenerační jednotky.

Běh – 17 km

V atletických jednotkách byla převážná část věnována cvičením, která by měla vylepšit techniku a celkově vést k ekonomice běhu. Klasickou abecedu doplnila i překážková a rytmická či “Etiopská”. V různých rovinkách jsme pracovali nejen na kadenci běhu, ale i na tom, jak být v relativně vysokých rychlostech při běhu uvolněni. Do tréninkových jednotek jsme zapojili i hry, při kterých jsme museli v relativně vysokých intenzitách zapojit také mozkové závity. Pro vnímání tempa byl pak zařazen i stupňovaný běh. Ve specifickém posilování jsme využili medicinbaly.

Plavání – 15 km

V bazénu jsme, pod vedením Zdeňky Nové, pracovali dále na zlepšení plavecké polohy. Stěžejní však bylo naučit se plavat se šnorchly, které jsou v plavecké přípravě našich žákovských triatlonistů neprávem opomíjené. Většina tuto novinku přes úvodní nepříjemnosti zvládla a po chvilce nečinily problémy už ani obrátky.  Cvičení se šnorchlem je vhodné zařazovat při asymetričnosti a při chybách plynoucích z nádechu.

Motivy pro inspiraci:

7. Prosince – dopoledneČas: 90 minut
R jinak než K400 m
KN se šnorchlem 50 a střídám DV se šnorchlem400 m
sk. Z nohy dopředu 25, na zádech mávání nohy dopředu200 m
6×200 i 20s1200 m
1. a 4. po vodě
2. a 5. dobíhačka
3. a 6. souhra
prsa100 m
6x100K start 1:45600 m
volně jinak100 m
3×200 1. ploutve 2. ploutve packy 3. bez pomůcek vše šnorchl600 m
K technicky300 m
Z 100m, P 100m200 m
Celkem 4100 m
7. Prosince – odpoledneČas: 80 minut
R400 m
KN a DV střídám po 50200 m
8x50m K s dlouhým vyvlněním400 m
vlnění- břicho, záda, LB PB vzpaž.400 m
8×75 bez odrazu start 1:30 střídám K a Z600 m
5×200 K 1. a 3. Z 2. a 4. vyvlnění a 6 kopů i 201000 m
volně jinak100 m
K šnorchl300 m
K šnorchl packy200 m
Vyplav200 m
Celkem 3800 m
8. ProsinceČas: 90 minut
R 300K,200Z, 100P, 50M (u kraulu každý bazén vylezu, posilovací cvičení)650 m5 kliků, 5 dřepů
3×400 se šnorchlem rozlož.50m i10´´,100 i20´´,200 i 30´´,50-mezi volně po každé
1. K, 2. Z (bez šnorchlu), 3. K1350 m
delfínové cvičení (PP,LP, obě…stále dokola), nádech vždy dopředu100 m
znakové cvičení (vytáhnout ke stropu, vrátím, vytáhnu a záběr )100 m
prsové cvičení- 2x PN, 1xPP100 m
K cvičení- paži do vody vrátím k noze a po té záběr, to samé druhá paže100 m
6xKN proti odporu 10s naplno, kotoulovka a 25m sprint, zpět jinak volně300 m
volně- jinak100 m
trénink obrátek (PZ obrátky) 10D-Z, 10xZ-P, 10xP-Z, 10x Z-Z1000 m
vyplavání200 m
Celkem 4000 m

Ostatní

V kompenzaci jsme se zaměřili na ochablé mezilopatkové svaly a klasické plavecké (aktivní i pasivní) protahování. Opakovali jsme, za pomoci Bedřicha Špuláka, základní cviky doporučené od paní fyzioterapeutky Petry Jahodové.  Čas nám zbyl i na basketbalový zápas v centrální hale, která dala zápasu náboj spíše kondiční než regenerační. Po náročné sobotě přišla na řadu vířivka, kde bubliny částečně vymačkaly nahromaděnou únavu svalů. Proběhla také pravidelná kontrola deníků a doporučení pro následující období, v němž snad už přijdou na řadu i běžky. Další kemp zaměřený právě na tuto činnost proběhne od 5. do 9. ledna na šumavském Churáňově.

MH


Poprvé zavítala triatlonová reprezentace do Benešova, kde mohla vyzkoušet zbrusu nová sportoviště i zrekonstruovaný hotel. O průběhu kempu píše trenér Michal Háša.

Plavání

Hlavní náplní tohoto kempu bylo plavání (4 jednotky, 6,5 h, 13,4 km), které měla na starost Zdena Nová.

A tady je její hodnocení:

Hlavním cílem kempu byly tréninky zaměřené na polohu těla ve vodě. Tu jsme mimo jiné trénovali s  rotacemi a ve splývavých polohách ve dvojicích. Dále jsme přidávali technická cvičení především u plaveckého způsobu kraul. Velký prostor dostal i znak, který je ke kraulu dobrou kompenzací, a i v něm jsme si vyzkoušeli zajímavá technická cvičení. Nechyběly ani zábavné rychlostní hry týmů a nebyly to jen tradiční štafety. Vyzkoušeli jsme si i lehčí kondiční motivy pro toto období. Většina tréninku byla vedena v lehkém až středním tempu. Bylo provedeno individuální hodnocení plavecké techniky a doporučena některá cvičení na zlepšení. V technickém plavání a v korekci chyb budeme pokračovat i na dalším kempu.

Běh 

V běhu jsme se zaměřili na to, jak má vypadat správné rozcvičení dynamického charakteru. Dále jsme k tomu přidali základní cviky atletické abecedy s důrazem  na co možná nejlepší provedení. A nechyběla ani rychlost. Druhou jednotku jsme absolvovali v úžasných podzimních kulisách konopišťského parku, kde jsme běh v základní zóně prokládali různými úkoly technického i silového charakteru. Celkem tedy 2 jednotky běhu a 14 km.

Kompenzace

Dvě jednotky (3 h) byly společně věnovány posilování ochablých svalů a protahování přetížených plaveckých partií, které dostaly u většiny poprvé v roce pořádně zabrat. Velkým zážitkem byl i fotbálek pod umělým osvětlením.

Důležitou součástí byly kineziologické rozbory s nápravou a učením cviků od Petry Jahodové, která pracuje na klinice pana profesora Koláře. Už jen dívat se na umění špičkového fyzioterapeuta bylo velkým zážitkem. Po základním vyšetření došlo i k okamžité nápravě problémů a k pracnému naučení se dvou základních cviků, které by měly pomoci k postupné nápravě. A tady je pár slov přímo od odborníka:

V rámci soustředění triatlonového oddílu v Benešově jsem u všech zúčastněných dětí provedla kineziologické vyšetření se zaměřením zejména na posouzení posturálních schopností trupu a končetin v základních pozicích, jako je například dřep, poloha na čtyřech, pozice medvěda nebo poloha tříměsíčního dítěte na zádech. Vyšetřila jsem rozsahy pohybů páteře a kořenových kloubů. Případné nedostatky v držení těla jsme řešili nácvikem kompenzačních cviků, které jsme spolu s trenéry natočili. Děti by měly být motivovány k samostatnému a pravidelnému provádění těchto cvičení, které zajistí výhodnější výchozí nastavení těla. Tím umožní i ekonomičtěji využít sílu svalů a současně slouží i jako prevence úrazů a přetížení. U žádného z dětí ale nejsou nedostatky takového rázu, že by jim znemožnily tréninky ve stávajícím režimu.

Společná příprava bude pokračovat již 6.-8. prosince v SC Nymburk, kde se společně s Janou Kolčiterovou zaměříme na techniku běhu.


Oblíbené místo na podzimní soustředění obsadili po žákovských kategorií i jejich starší kolegové. Příprava je v plném proudu…