Společné jarní testy SCM a SpS se neuskuteční

Sportovní expertní komise ČTA odvolala konání avizovaných jarních společných testů SCM a SpS, které se měly uskutečnit v průběhu

Sportovní expertní komise ČTA odvolala konání avizovaných jarních společných testů SCM a SpS, které se měly uskutečnit v průběhu měsíce března 2019.

Důvodů k tomuto kroku bylo několik:

1. Z metodického hlediska je důležité, aby rozsah a náplň testů byl znám sportovcům i jejich trenérům ještě před naplánováním RTC (září), což se nám bohužel nepodařilo letos dodržet. Nechceme tedy na sportovce klást nároky, na které neměli možnost se dlouhodobě  a koncepčně připravovat.

2. Ekonomická stránka věci. Pro rok 2019 ještě není známá výše dotace na činnost programu Talent. Nejen v tomto roce zůstává nadále prioritou vynakládat finanční prostředky ze státních dotací velmi uvážlivě, kdy hlavní strategií je zajištění přípravných akcí výběru sportovců členů SCM a členů TOP týmu.

2. V krátkém časovém horizontu nebylo možné zajistit odpovídající prostory pro dvoudenní testování přibližně 75-100 sportovců v situaci, kdy nám nečekaně vypadlo tradiční místo konání testů (SC Nymburk), které je kapacitně dlouhodobě vytíženo.

Testy v systému SCM však zůstávají  i pro letošní rok v tradičním schématu tak, jak tomu bylo doposud. Limity je třeba plnit jak v běhu, tak i plavání u kategorií mladších (dorostenci). Od juniorů přibývají i testy cyklistické. Tabulky limitů jsou dostupné všem trenérům na stránkách ČTA.

Plnit limity lze tedy tradičními způsoby:

a)      na společných přípravných akcích pod vedením hlavních trenérů příslušné věkové kategorie,

b)      v rámci plaveckých či aletických závodů, kdy sportovec musí výsledek doložit oficiální výsledkovou listinou.

Za ČTA  [email protected]

Napsal František Schoval

Šéfredaktor a koordinátor projektu Triatlon pro děti