Zařazení sportovců do programu Talent

Sportovní komise ČTA projednala a schválila zařazení sportovců do systému podpory talentované mládeže České triatlonové asociace

Sportovní komise ČTA projednala a schválila zařazení sportovců do systému podpory talentované mládeže České triatlonové asociace na roční tréninkový cyklus 2020/2021.

Daná kritéria pro zařazení do Sportovních center mládeže splnilo 73 a do Sportovních středisek 99 sportovců. Kompletní seznam všech 172 sportovců včetně klubové příslušnosti naleznete v přiložených souborech.

Důležité upozornění směřuje hlavně k osobním a klubovým trenérům, kteří mají možnost podat individuální žádost k mimořádnému zařazení svých sportovců:

  • s náležitým odůvodněním, např. pokud byl závodník v aktuální sezóně zraněn a nebo
  • u sportovců SpS doložením výsledků testů všeobecné tělesné připravenosti,
  • sportovců SCM doložením splnění výkonnostních limitů v plavání a běhu, s uvedením data a místa (ČTA si vyhrazuje právo potvrzení těchto výsledků na společných srazech).

Tuto žádost zašlete nejpozději do pátku 18. října 2020 prostřednictvím elektronické pošty, tzn. e-mailem sportovnímu řediteli ČTA, panu Martinu Hotovému na kontakt: [email protected]

V přiložených souborech naleznete:

  1. Přehled sportovců splňujících kritéria pro SCM a SpS.
  2. Výsledky testů všeobecné tělesné připravenosti věkových kategorií 9 – 15 let,
  3. Výkonnostní limity věkových kategorií 16+

Milan Kulman – koordinátor mládeže ČTA